Buluşmalar

Buluşmalar, akademiye yeni bir soluk kazandıracak ve akademinin geleceğini şekillendirecek genç akademisyenlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmelerine katkı sağlamak için düzenlenmektedir. Genç akademisyenlerin, kendileri gibi sahada yeni olan diğer akademisyenlerle birlikte hareket ederek, alanlarının önde gelen isimlerinden en etkin şekilde faydalanabilmelerine imkân sunmaktadır. Bu süreçte genç akademisyenlerce elde edilen tüm kazanımların, bilimsel metotlarla, verimli bir şekilde akademik literatüre aktarılması becerisinin elde edilmesini sağlayacak uygun fiziksel ve sosyal ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda düzenlenen buluşmalar kapsamında güncel konularda çeşitli seminerler, paneller, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

3RESMMM

GENÇ AKADEMİSYENLER BULUŞMASI 3

1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanya Modern Saraylar Oteli'nde görüşmek üzere, detaylar çok yakında...

0444

GENÇ AKADEMİSYENLER BULUŞMASI 2

Akademik Platform Genç Akademisyenler Buluşması II adı altındaki ikinci programımız 23-25 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden lisansüstü eğitimlerine devam eden ve/veya akademide çeşitli görevlerde bulunan yüzün üzerinde katılımcının bulunduğu program kapsamında, Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, Prof. Dr. Atilla ARKAN, Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL, Dr. Öğr. Üyesi Hakan ASLAN, Dr. Ömer YAZICI çeşitli konularda sunumlar ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Programa katılım sağlayan genç akademisyenlerin, hem kendi aralarında hem de programda sunum gerçekleştiren ve programa katılım sağlayan alanında önde gelen isimlerle iletişim kurmasına uygun bir ortam sağlanmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile genç akademisyenlerin ilgi duyduğu alanlara ve konulara yönelik interaktif bir çalışmaya dahil olması sağlanmıştır.

IMG_2025222222

GENÇ AKADEMİSYENLER BULUŞMASI 1

Genç Akademisyenler Bilgilendirme ve Eğitim Programı adı altındaki ilk programımız 29-30 Nisan ve 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin hemen her bölgesinden elli katılımcı ile birlikte İzmir Çeşme’de gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen program aracılığıyla lisansüstü eğitimlerine devam eden ve/veya çeşitli kadrolarda akademik görevlerde bulunan katılımcılara, Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, Prof. Dr. Ömer Erdal ÇELİK, Prof. Dr. Celal TÜRER ve Dr. Öğr. Üyesi Necdet YILMAZ’ın çeşitli konularda gerçekleştirdikleri sunumlar ile akademiye dair bir vizyon kazandırması ve rehberlik sağlaması amaçlanmıştır.