Dostoyevski Roman Okumaları Yazarlık Atölyesi🆕

Biyografi Yazarlık Atölyesi “Ömrünü İslam’a Adayanlar”🆕

Küresel Düşünme Yazarlık Atölyesi

Seyahatnâmeler ile Şehir Tarihi Yazarlık Atölyesi

Oryantalizm ve Ötekileştirme Yazarlık Atölyesi

Halk Sağlığı Yazarlık Atölyesi

Medeniyet Okumaları Yazarlık Atölyesi

Modern Dünya Ve Yeni Riskler Yazarlık Atölyesi

Üye Ol