Ocak 21, 2023

A’mâk-ı Hayal: Bir Materyalizm Eleştirisi | A’mâk-ı Hayal

Elif Yılmaz [1] Giriş Filibeli Ahmed Hilmi, II. Meşrutiyet döneminin önemli İslamcı fikir adamlarından birisidir. Batı medeniyetinin maddeci ve pozitivist düşünce akımlarına karşı sunduğu eleştirilerle o […]
Ocak 21, 2023

Noktadan Merkeze Bir Yolculuk | A’mâkı-ı Hayâl

Zeynep Ebrar Erer [1] “Akli denklem ile Hakk’ı itiraf etmek mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harflerden meydana gelen bir dizi ile hikmetin esası […]
Ocak 21, 2023

Öze Yolculuk | Mantık Al-Tayr

Sümeyye Nur Çakar [1] Tahlilini yapmış olduğumuz eser, Feridüddin Attar ya da tam adıyla Ebû Hâmid Feridüddin Muhammed b. Ebî Bekr İbrahim tarafından yazılmıştır. Müellif, 12. […]
Ocak 21, 2023

Simurg’a Yolculuk | Mantıku’t-Tayr

Tuğba Nur Ökten [1] Asıl adı Ebu Hamid Ferîdüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburî2 olan yazarın, doğum tarihine ilişkin kesin bir bilgi olmamakla beraber 537-540 […]
Ocak 21, 2023

Erdemli Şehrin ve Yöneticisinin Özellikleri | İdeal Devlet

Hediye Zeynep Köşek [1] İnsan tabiatı icabı sosyal bir varlıktır ve diğer insanlarla iş birliği halinde yaşaması gerekliliği aşikârdır. Gerçek mutluluğa da ancak toplum düzeni içerisinde […]
Ocak 21, 2023

Farabi ve İdeal Devlet | İdeal Devlet

Merve Can [1] Öz Bu tahlil yazısında, İdeal Devlet kitabından hareketle Farabi’nin ideal devlet anlayışı, erdemli bir devletin özellikleri, iyi bir devlet yönetiminin ve idarecisinin nasıl […]
Ocak 21, 2023

Aşk ve Âşıklara Dair | Lemeât

Ayşe Çeliktaş [1] Âşık, arif ve şair Fahreddin-i Irakî, XIII. yüzyıl Anadolu coğrafyasında kaleme alınmış Lemeât eseriyle tanınmış bir mutasavvıf şairdir. Hemedan’nın Kumcan köyünde 610 (1213) […]
Ocak 21, 2023

Tıbba Yön Verenler | Tıbbi Mucizeler: Tıp Tarihinden Yaşamı Değiştiren 100 Gelişme

Şeyma Nur Gürses [1] “Prometheus insanlığa ateşi hediye etti ve onunla birlikte bilimi, Hekim Apollo, bize tedavi etme sanatını hediye etti ve onunla birlikte merhamet duygusunu.”[2] […]
Ocak 21, 2023

21. Yüzyılda Tasavvuf Eğitimi | Tasavvuf Eğitimi: Hafıza Teknikleriyle Tasavvuf Kavramları

Ayşenur Algül [1]  “İnsan anlamlandırdığı bir değerler sistemini ve kavramlar örgüsünü yaşayabilir.” [2] Tasavvuf, İslamın ilk dönemlerinde Kur’an ve sünnet temelli bir ilim olarak teşekkül etmiştir. […]
Üye Ol