Ocak 21, 2023

Kalpten Başka Yön Var Mı? | Kalpten Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet

Büşra Nurdoğan [1] Prof. Dr. Erol Göka 1959 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. […]
Ocak 21, 2023

Kendine Ayna Tutmak | İnsan Olmak

Feyza Sarı [1] 1932 yılında İzmir’de dünyaya gelen Engin Gençtan, 1956 yılında İstanbul Üniversitesi fakültesinden mezun oldu. New York ve Kolombiya’da beş yıllık nörolojik ve psikolojik […]
Ocak 21, 2023

Tarih Pusulası | Tarihçilerin Kutbu “Halil İnalcık Kitabı”

Fatma Semiha Çelik [1] Emine Çaykara’nın Halil İnalcık’la nehir gibi akan söyleşisinden oluşan bu kitap bizi İnalcık’ın tarih nakışlı hayatına götürmekte, kendi hayatının tarihle ayrılmaz bir […]
Ocak 21, 2023

Kötülük Kavramı Üzerine: Mr. Heatcliff | Uğultulu Tepeler

Özlem Bayram [1] İngiltere Tarihi’nin en muhafazakâr dönemlerinden biri olan Victoria Dönemi, çok katı kuralları ile bilinen bir dönem olup, uygulanan farklı ve yoğun kısıtlamaların dönemin […]
Ocak 21, 2023

Piyasalaşan Akademinin Tarihi | Piyasa Üniversitesine Doğru / Akademik Bilim Bir Ekonomik Motor Haline Nasıl Geldi

Feyza Sarı [1] Elizabeth Popp Berman’ın Yüksek lisans çalışması olan bu kitap akademik bilimin piyasalaşmasının tarihine dair geniş çaplı bir çalışma. 2012 yılında Princeton Üniversitesi tarafından […]
Ocak 21, 2023

İlme Meftun Bir Mana Güneşi | Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi

Gülcan Asaroğlu [1] Mutlak İradenin gökyüzünü yıldızlarla süslediği gibi,yeryüzünü de kalpleri feyz madeni olan ariflerle ziynetlendirdiğini ifade eden müellif kitabında bu mana güneşlerinden birinin biyografisiyle gönülleri […]
Ocak 21, 2023

İstanbul’da Bir Seyyid: Abdülhakim Arvasi | Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi

Berrin Kaçar [1] Kitabın yazarı Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmakta olan bir hukuk tarihi profesörüdür. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi […]
Ocak 21, 2023

Emperyalizm ve Hümanizm Kıskacında Oryantalizm’e Bir Bakış | Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları

Esranur Tellioğlu [1] Giriş “…Şarklıyı yaratan ve bir bakıma –insan olarak- silip yok eden bilgiiktidar bağıntıları, benim için sırf akademik bir sorun değil. Yine de önemi […]
Ocak 21, 2023

Seçim mi, Kader mi? | Yersiz Yurtsuz

Nur Yağmur Deveci [1] Yersiz yurtsuzluk ya da öteki olmak bir seçim midir kader midir? Parmakla gösterilen diğeri olmamıza; çocukluk ve gençlik çağlarında yaşadıklarımız, ailemiz ya […]
Üye Ol