Küresel Düşünme Yazarlığı Atölyesi – Kemal Yavuz Ataman

 

Küresel Düşünme Yazarlığı Atölyesi

Kemal Yavuz Ataman

18 Ekim 2019

Üsküdar Gençlik Merkezi- İstanbul

Küresel Düşünme Atölyesinde gezi, gözlem, sürgün, ıstırap, göç, savaş, zulüm, baskı, soykırım, katliam gibi olaylarla ve analiz tarzıyla yazılan tarihi, sosyal, kültürel yaşanmışlıkları ve gözlemleri anlatan kitapların tahliline yer verilmiştir.

Katılımcılara makale ve kitap tahlil yazımları üzerinden küreyi tanıma, insanları anlama, yaşanmışlıkları hissetme, coğrafyayı bilme, yaratılışın (fıtratın) hikmetlerini öğrenme, özgün bakış açıları ve yaklaşımları araştırma, küresel düşünme yetisi kazandırma amaçlanmaktadır.

15 günde bir cuma günleri saat 17.00 – 19.00 arasında on iki oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye sosyal bilimlerin yanında sağlık, fen ve teknik bilimlerde çalışan on beş öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapması beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Kemal Yavuz Ataman

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İ.Ü. İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. Doktora eğitimine Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisinde Küreselleşme üzerine devam etmektedir. İslam, Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Panzehir dergilerini yayınlayan şirketin uzun yıllar yöneticiliğini yapmıştır.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler Ve Haftalık Ders Programı

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1  Küresel Gözlem, Küresel Düşünme  Anne Marie Shimmel, Doğudan Batıya, Sufi Yayınları, İstanbul

İhsan Süreyya Sırma, Ah Endülüs, Beyan Yayınları, İstanbul

2  Küresel Gözlem, Küreyi Tanıma Alihan Töre’nin Hatıratı, Türkistan’ın İlk Devlet Başkanı, Türkistan Kaygısı, Tarih Kuram Yayınları

ArminiusVambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi,

Kitapevi

Muhammed Zahir Bigi, Mevarünnehir’de Seyahat, Kitapevi

3 Küresel Gözlem, Küresel Düşünme Allah’ın Kulları , Amerika Kıtasında KöleleştirilmişMüslümanlar , SylvianeA.Diouf , Beyan Yayınları
4 Küresel Gözlem, Küresel Düşünme  Edward W.Said, Yersiz Yurtsuz, İletişim Yayınları

Naci el-Ali,Karikatür Hanzala, İz yayıncılık

Abdullah GalibBergusi , Yoldaki Mühendis, Ekin Yayın

5 Küresel Düşünme RogerGaraudy, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, Timaş Yayınları
6 Küresel Gözlem, Küreyi Tanıma Kemal Karpat, Dağı Delen Irmak, Timaş

Hüseyin Raci Efendi, Zağra Müftüsünün Hatıraları, İz ık

Ahmet Kemal İlkul, Çin, Türkistan Hatıraları, Ötüken Yayınları

7  Küresel Gözlem , Küresel Düşünme  Saadet Bektöre, Volga Kızıl Akarken, Yeni Zamanlar

Divan-ı Hikmet , Ahmet Yesevi

8 Küresel Düşünme İsmail Hakkı Göksoy, Endonezya’da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği, İSAM Yayınları

Cemil Kutlutürk, Hint Düşüncesinde İslam Algısı, Dergah Yayınları

Azmi Özcan, Panislamizm /Osmanlı Devleti , Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924) İSAM

9 Küresel Düşünme Aliyaİzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım,

Dr.Fateh Ali Hasaneyn, Muhammed Şerif, Drina Köprüsü, Şule Yayınları

10 Küresel Gözlem, Küreyi Tanıma İbrahim Güzel, Ebubekir Efendi, Güney Afrika’da Bir Mürşid-i Kamil , Şule Yayınları

Bağdatlı Abdurrahman Efendi, Brezilya Seyahatnamesi, Kitapevi

11 Küresel Düşünme Murat WilfriedHofmann, Müslüman Bir Almanın Günlüğü, N11,

Ahmet Kavas , Geçmişten Günümüze Afrika, Kitapevi

12 Küresel Düşünme 21.Yüzyıl Kulluk Sanatı

Prof.Dr.Mahmud Esad Coşan, Konferanslar, Server İletişim, İstanbul

Paylaş:
Üye Ol