Ömrünü İslam’a Adayanların Bibliyografisi Yazarlığı – Muhlise Arzu PEÇENEK

 

Ömrünü İslam’a Adayanların Bibliyografisi Yazarlığı

Muhlise Arzu PEÇENEK

11 Ekim 2019

Bağcılar  – İstanbul

Atölyemiz; İslam bilginlerinin hayatları boyunca tercihleri, duruşları, değerleri ve mücadelelerini kritik edip,yol serüvenlerine yolculuk yaparak geçmişten geleceğe ufuk derinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bilginlerin yaşadıkları dönemlerdeki önemli olaylara tanıklıkları, ilim seyahatlerindeki tecrübeleri, çağdaşlarının bilginleriyle ilişkileri hakkında bakış açısı kazandıracak; İslami yaşam becerilerinin pratikteki uygulamalarının günümüzdeki yansımalarının kritiğini yapabilme fırsatı sunacaktır.

15 günde bir cuma günleri saat17.00-19.00 arasında yedi oturum şeklinde gerçekleşecek olan atölye;İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve İslam bilginlerinin hayatlarında pratiğe dökülmüş örnek uygulamaları merak eden tüm lisans öğrencilerimize yönelik olup,on beş kişilik kontenjana sahiptir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardankitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıtlar Kapanmıştır

Muhlise Arzu Peçenek / Atölye Sorumlusu

1994-1996yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’nda ön lisansını;1997-2007 yılları arasında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisansını tamamladı.2015-2017 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Manevi Destek ve Danışmanlık alanında “Şiddet Gören Kadınlarda Psikolojik Sağlamlığı Yordayan Unsurlardan Dini Başa Çıkmanın Etkisi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Bu tez2017yılında Uluslararası Din Psikolojisi Sempozyumu’nda sunulmuştur

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler

  No   TAHLİL EDİLMESİ PLANLANAN KİTAPLAR
1 Cüneyd Köksal, Asım Köksal
2 M. Özdamar, Yaman Dede
3 S. Öztoprak, ŞarkMedreslerinde Bir Ömür
4 Ahmet YükselÖzemre, Üsküdar’ınÜçSırlısı
5 HalilGönenç, Hayat veHatıratım
6 Ahmet YükselÖzemre, Gel de Çıkİşinİçinden
7 İhsan Şenocak, Ali Haydar Efendi         
8 Philip Mattar, KudüsMüftüsüHacıEmin El-Hüseyni
9 HalilGönenç, Hayat veHatıratım
10 Ahmet Davudoğlu, ÖlümDahaGüzeldi
11 SerhanTayşi, Ali Emiri’ninİzinde
12 Ahmet Efe, Bir Müftü’nün Hatıraları: Alasakal Müftü Mustafa Efe
13 Ekrem Buğra Ekinci, Seyyid Abdülhakim Arvasi
14 Sare Kurucu, Bir  Ömürden Sayfalar Ali  Ulvi Kurucu’dan Hatıralar
15 Prof. Osman N. Çataklı, Hacı Hasib Efendi veHacı Aziz Efendi
16 Ali Osman Koçkuzu, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris
17 İsmail Karaçam, Hatıralar Kur’an Kursundan İlahiyat’a  Din Hizmetinde Bir Ömür
18 Gıyaseddin Emre, Medreseden Meclise
19 Ertuğrul Düzdağ, Zağra Müftüsünün Hatıraları
20 Tayyar Altı kulaç, Zorlukları aşarken 2 cilt
21 Mahir İz, Yılların İzi
22 Kadir Mısıroğlu, Geçmiş Günü Elerken
22 A. M. Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası 4 cilt
23 Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar–1–2-3
24 Mehmet Emre, Süleyman Hilmi Tunahan ve Hatıralarım
25 Hayreddin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş 3 cilt
26 Mehmed Kırkıncı, Hayatım Hatıralarım
27 Cemal A.Kalyoncu, Nurlu Hayatlar–1-2
28 Ali Kemal Saran, Omuzumda Hemençe: Cumhuriyet Devrinde Bir Medrese TalebesininHatıraları

 

Paylaş:
Üye Ol