Sağlık Alanı Yazarlık Atölyesi – Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya

 

Sağlık Alanı Yazarlık Atölyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya

15 Ekim 2019

İdeal Bilge Derneği – Kadıköy

Sağlık/bilim alanında iz bırakmış şahsiyetlerin biyografileri üzerinden kritik ve analitik bakış açısıyla yapılacak okumalar ve kitap tahlilleri ile katılımcıların yazarlığa ilk adımı atmaları amaçlanmaktadır.

15 günde bir salı günleri saat 17.00-19.00 arasında on iki oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye,Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencisi olan toplam on beşöğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıtlar Kapanmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden1995 yılında mezun olan Özkaya,ihtisasını Aile Hekimliği dalında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi SHMYO Yaşlı Bakım Programında öğretim üyesi, Haydarpaşa Numune EAH. Aile Hekimliği Kliniği idari sorumlusu ve Palyatif Bakım Bölümü hekimidir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı doktora öğrencisidir.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler Ve Haftalık Ders Programı

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Niçin okuruz ve niçin yazmalıyız?-1 1.Dindar Bir Doktor Hanım /Nevin Meriç/ TİMAŞ YAYINLARI

2.İbn Sina Kitabı, Hayatı, Risaleleri, Şiirleri / Mehmet ŞerafeddinYaltkaya/ BÜYÜYENAY YAYINLARI

2 Niçin okuruz ve niçin yazmalıyız?-2 3.Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü/ Orhan Bursalı / KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

4. Bir Doktor ve Politika Adamı Behçet Uz        / Hülya Öztürk/ DORLİON YAYINEVİ

3 Türk İslam Dünyasından Örnekler-1 5.Çanakkale’nin Kadın Kahramanı Safiye Hüseyin / İsmail Bilgi /TİMAŞ YAYINLARI (tükenmiş gözüküyor)

6.Dr. Esad Feyzi Bey – Türk Radyolojisinin Öncüsü / Aytekin Besim C. Çınar Başekim/ NİSAN KİTABEVİ – AKADEMİK KİTAPLAR

7.10. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Farabi/Ejder Okumuş / İNSAN YAYINLARI

4 Türk İslam Dünyasından Örnekler-2  8. Hüsrev Hatemi Kitabı. Hekim İlim Adamı Şair/  EzelErverdi      / DERGAH YAYINLARI

9. Türkiye’nin İlk Kadın Doktoru Safiye Ali / Nuran Yıldırım / TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

5 Batı Dünyasından Örnekler-1 10.  Marie Curie’nin Otobiyografik Notlarıyla, Pierre   Curie / Marie Curie/ KANES YAYINLARI

11.Einstein’ın En Büyük Hatası / David Bodanis           / AYRINTI YAYINLARI

6 Bakım (Care)- Hemşirelik Alanında Örnekler 12. Rahibe Teresa Sınır Tanımayan Bir Sevgi/ Maria DiLorenzo/ PENCERE YAYINLARI

13. FlorenceNightingale Hasta Bakım Meleği/ Serap Torun/ AKADEMİSYEN KİTABEVİ

7 Fuat Sezgin Biyografileri 14. Bilimler Tarihi’nde Zirve İsim Prof. Dr. Fuat Sezgin / Nevzat Bayhan/ YAFA YAYINLARI

15. Fuat Sezgin Yitik Hazinenin Kaşifi /İrfan Yılmaz/ YİTİK HAZİNE YAYINLARI

8 Türk Tıp Tarihinden Örnekler 16.Türkan Saylan Kitabı . Güneş Umuttan Şimdi Doğar/ Mehmet Zaman Saçlıoğlu/  TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

17. Adnan Adıvar Hayatı ve Kişiliği/ Turhan Ada/  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR A.Ş.) YAYINLARI

9 Batı Dünyasından Örnekler-2 18.Genetik Bilimin Babası – Mendel / BorisVolodin/ ETKİN YAYINEVİ

19. Bozkır Çocuklarına Bir Umut Dr. Albert Enstein / Nejat Akar/ GÜRER YAYINLARI

10 Türk İslam Dünyasından Örnekler-3 20. İsyan Ahlakı Peşinde Nurettin Topçu Albümü/ İsmail Kara /  DERGAH YAYINLARI

21. Bezmialem Valide Sultan    / Prof. Dr. Arzu Terzi / TİMAŞ YAYINLARI21

11 Batı Dünyasından Örnekler-3 22. Tıpta Devrim Yapan Kimyager Pasteur/ Mihail AleksandroviçEngelgardt / ETKİN YAYINEVİ

23.Aristoteles / Kolektif/ PAROLA YAYINLARI

Paylaş:
Üye Ol