Ergenlik Psikolojisi Özelinde Psikoloji Yazarlığı Atölyesi – Ali Kemal Kastan

 

Ergenlik Psikolojisi Özelinde Psikoloji

Yazarlığı Atölyesi

Ali Kemal Kastan

19 Ekim 2019

İyilik Tasarım Merkezi / Üsküdar

Atölyemiz, psikoloji ve eğitim alanında yazılmış kitap ve makaleleri inceleme becerisi geliştirmek, ergenlik psikolojisi kuramlarını genel bir bakışla gözden geçirmek, “ergenlik dönemi” kavramı hakkında araştırma yapmak, yapılan araştırmaları yazı diline çevirmek ve bu alanda ustalaşma yoluna girmeyi amaçlamaktadır.

15 günde bir cumartesi günleri saat 15.00-17.00 arasında dokuz oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye; psikoloji, antropoloji, eğitim bilimi ve ilahiyat yüksek lisans öğrencileri kabul edilecek.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Ali Kemal Kastan

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Kastan, lise seviyesi öğrencilerine hizmet veren özel bir eğitim kurumunun sahibi ve yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler Ve Haftalık Ders Programı

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLECEK MAKALE VE KİTAPLAR
1 “Çocuk”, “yetişkin”, “mükellef” ve “’ehliyet” kavramları. İçerik ve kapsam sorgulaması. *TDV İslam Ansiklopedisi “Çocuk” ve “Ehliyet” maddeleri.

 

*“Tarihsel Süreç İçinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları” Mehmet Sağlam, Neriman Aral (Makale-13 sayfa), Çocuk ve Medeniyet Dergisi, Aralık 2016.

 

2 “Çocuk”, “yetişkin”, “mükellef” ve “’ehliyet” kavramları. İçerik ve kapsam sorgulaması. *”Yetişkinliğe Geçiş: Kavramsal Bir Gözden Geçirme” (Makale-23 Sayfa) Heyet. Dergipark.org.tr Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.

 

*”Çocuk Kavramı ve Medeni Hukuk Açısından Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi” (Makale) Cemil Çelik, e-kademi.org, Şubat 2005, 36. Sayı.

3 “Ergenlik”, “ergenlik dönemi”, “ergen psikolojisi” kavramları, tarihi seyir, kuramlar, yaklaşımlar. “Ergenlik Psikolojisinde Kuramlar” (Makale-30 sayfa) Richard Cloutier, Çev: Bekir Onur Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı:2, 1994.
4 “Ergenlik dönemi” kavramına eleştirel bir yaklaşım. “Samoa’da Ergen Olmak” Margaret Mead, Çev: Gökçe Altuğ, Alfa Yay. (272 Sayfa)
5 “Ergenlik dönemi” kavramını benimsememiş bir toplumda eğitim yaşı yaklaşımı. “185 Nolu Medrese Defterine Göre İstanbul Medreseleri Nüfusu (1844)” (Makale-22 Sayfa) İbrahim Aydoğdu, Pelin İskender Kılıç. DergiPark.gov.tr. Studies of The Ottoman Domain (Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları) Arşiv Cilt 7, Sayı 12, 2017
6 Bireyin gelişimine etkileri açısından “ergenlik dönemi” kavramının irdelenmesi. Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korunması, Roger A. Hart, Çev: Tülin Şener Kılınç, Nobel yay. (224 sayfa)
7 Bireyin gelişimine etkileri açısından “ergenlik dönemi” kavramının irdelenmesi. Gençlik Liderliği: Teori, Araştırma ve Uygulama, Selahattin Turan, Pegem Akademi yay. (200 Sayfa)
8 Bireyin gelişimine etkileri açısından “ergenlik dönemi” kavramının irdelenmesi. Toplumsal Aidiyet ve Gençlik, Duygu Alptekin, Nobel yay. (270 sayfa)
9  “Ergenlik dönemi ”kavramına tersinden bir bakış. Pozitif Ergenlik, Richard M. Lerner, Çev: Özlem Şimşek, Sola Unitas Yayıncılık. (280 sayfa)

Paylaş:
Üye Ol