Modern Dünya Ve Yeni Riskler Yazarlık Atölyesi – Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

 

Modern Dünya Ve Yeni Riskler Yazarlık Atölyesi

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

12 Kasım 2019

İyilik Tasarım Merkezi / Üsküdar

 

Atölyemiz postmodern dönemde toplumsal riskleri tahlile yoğunlaşmış şahsiyetlerin biyografisi ve yöntemleri üzerinden yazabilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Her hafta salı günleri saat 16.30 – 18.30 arasında on iki oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye “Modernizm ve Modernleşme Dönemi ” programlarına katılmış veya daha önce birkaç yazısı neşredilmiş, tercihen yüksek lisans-doktora öğrencilerinden toplam on yedi öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

1988’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996’da Marmara İlahiyat Fakültesi’nde ‘Merâtibü’l-Vücûd Hakkında Üç Risâle’ isimli teziyle yüksek lisansını, 2001’de ‘XIX. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2008’de doçent oldu ve 2009-2014 yılları arasında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalıştı. 2010 yılında Suriye’de, 2011 yılında Bosna’da bulundu. 2014’de profesör oldu. Apjir-Academic Platform Islamic Research dergisinin editörlüğünü yürütmektedir. Merkezi Ürdün’de bulunan Arap Düşünce Akademisi üyesidir. 2011-2017 yılları arası Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve dekan olarak çalıştı. Halen İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Şeyh Sa’deddin Cebavi ve Sa’dilik, Tarikatlarda Evrad Literatürü gibi kitapları yanında çok sayıda kitap, makale ve çevirisi bulunmaktadır. Çalışmalarını tasavvuf tarihi, tasavvuf düşüncesi, Türk modernleşmesi, Türk toplum yapısı, medeniyet araştırmaları alanlarında yürütmektedir.

 

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

HAFTA DERSİN KONUSU Tahlil Edilecek Dürüşünürler veya Kitaplar
      1 Çağımız Ne Çağı? Zygmunt Bauman, Akışkan Hayat, Parçalanmış Hayat, Modernlik ve Müphemlik
       2 Çağımız Ne Çağı? Guy Debord, Gösteri Toplumu

Georfe Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması

Jean Baudrillard,  Simularklar ve Simülasyon

Ulrich Beck, Risk Toplumu

A.Giddens, Modernite ve Bireysel Kimlik

       3 Yapay (Sun’i) Riskler Jean M. Twenge, Ben Nesli (Kaknüs Yay. 2009)

Jean M. Twenge, Narsizm İlleti (Kaknüs Yay. 2009)

Penelope Ward, Narsist

Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı

Zimbardo, Bitik Erkekler

4 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar Abdurrahman Aslan, Nehri Geçerken, Yeni Politik Kültürün Dünyasında
5 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar Ali Bulaç, Din ve Modernizm, İslam Dünyasının Düşünce Sorunları, İnsanın Özgürlük Arayışı

Ergün Yıldırım, Öznenin Ölümü, Hayali Modernlik, İslam Toplum Tasavvuru

6 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar Celaleddin Vatandaş, Modern Çöküş, Açılım Kitap, 2018

Doğu Perinçek, Eşcinsellik ve Yabancılaşma, pdf

 http://www.kaosgl.org/antihomofobi/homofobi.pdf

7 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar Seyyid Hüseyin Nasr, Modern Dünyada Geleneksel İslam, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi

 

Malik b. Nebi, Çağa Tanıklığım, İslam Dünyasında Fikir ve Put

8 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar T.J. Winter (Abdulhakim Murad), Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak

 

Mustafa Günerigök, Risk Toplumu ve Din

10 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, Sentez Yay.
11 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar Gianni Vattimo, Modernliğin Sonu Postmodern Kültürde Nihilizm ve Hermenötik, Şeffaf Toplum ve diğer eserleri
12 Modernitenin Getirdiği Problemler ve Müslümanlar

 

Prof. Dr. Philip Zimbardo Şeytan Etkisi: Kötülüğün Psikolojisi

 

William Golding, Sineklerin Tanrısı

 

Paylaş:
Üye Ol