Halk Sağlığı Yazarlık Atölyesi – Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker

 

Halk Sağlığı Yazarlık Atölyesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker

26 Şubat 2020

Kardelen Hanımlar Derneği – Üsküdar

 

Atölyemiz, halk sağlığı yazarlığı yeteneklerini kazandırma, meşhur sağlıkçıları ve sağlık yazarlarını tanıma ve yöntemlerini yorumlayabilme ve halk sağlığı ile ilgili problemler hakkında yazma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Her hafta Çarşamba günleri saat 17.00-19.00 arasında on oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye Sağlık Bilimleri alanında okuyan tüm öğrencilerine açıktır. Toplam on beş öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker

1991 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamladı. Sağlık Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İBB gibi birçok kurumda idari görevlerde çalıştı. 2012 yılında Doçent unvanı aldı. Gümüşhane Üniversitesi ve Bezmialem Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalında çalıştı. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında göreve başladı. 2017 yılında aynı üniversitede profesör kadrosuna atandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde; proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışman olarak görev aldı. Halk Sağlığı alanında etkili ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış birçok makalesi ile kitap bölüm yazıları bulunmaktadır.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler Ve Haftalık Ders Programı

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLECEK YAKLAŞIK KİTAPLAR
1 Halk sağlığı yazarlığı nedir, meşhur halk sağlığı yazarları kimlerdir, Nasıl yazarlar, niçin yazarlar Popüler sağlık dergileri, Gazetelerdeki sağlık yazarları, nasıl yazıyorlar, ne yazıyorlar. Sağlık alanındaki meşhur manüpülasyonlar.
2 Tip tarihinin geçirdiği aşamalar ve yaşanan gelişmeler Tibbi Mucizeler

Yazar Dr Eugene W. Straus Alex Straus, Tib Tarihinden Hayati Değiştiren Yaşami Değiştiren 100 Gelişme

T. Saylan ve Ş. Görkey, Hekim Olmak 15’inde Başlayan ve Bir Ömür Süren Tıbbiye Aşkı, İskele Yay., 2007.

3 Osmanlıda sağlık hekimliği ve meşhur sağlık hekimleri

 

Esin Kahya, Mustafa Behçet Efendi ve Türkçe İlk Fizyoloji Kitabı, Atatürk Kültür Merk. Yay.2017

Ahmet Vefik Paşa, Zoraki Tabip, Bilge Kültür yay.

4 Psikiyatri tarihinde gelişmeler ve meşhur psikiyatrlar Gary Small Gigi Vogan, Bir Psikiyatristin Gizli Defteri
5 Cumhuriyetin İlk yılları 1-Cemil Topuzlu, 80 Yıllık Hatıralarım / İstibdat – Meşrutiyet – Cumhuriyet Devirlerinde, Topuzlu Yayınları.

2- Sağlık Bakanlığı yay, Refik Saydam Ölümünün 40. Yılı Anısına  1982.

6 Cumhuriyet Yılları 1-A. Yağmur Tunalı, Bittiği Yerde Başlar, Bilge Kültür Sanat, 2015

2- Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, İzlenimler, Umutlar, Yayınevi: Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1994

3-Ahmet Güner Sayar, Süheyl Ünver Hayatı Şahsiyeti, Eserleri.

7 Tıptan neler çekiyoruz 1-M. Akif Akalın, Toplumcu Tıbba Giriş, Yazılama Yayınevi, 2013

2-Düş Gezgini, Anneme Yazar Olduğumu Söylemeyin O Beni Hekim Biliyor, Cinius Yayınları

3- Ata Soyer, Bir Muhalefet Odağı Olarak Tabip Odaları Bir Eylem Biçimi Olarak Beyaz Eylemler, Sorun Yayınları

8 İslam Tıp tarihinden portreler 1-Noah Gordon, İbn-i Sina’nın Talebesi Hekim

(Çev.Oktay Etiman), Yurt Kitap Yayıncılık

2001.

Farabi ve tıbbı

 

 

9 Nobel ödülü nasıl alınır ve yurt dışındaki diğer dahilerimiz 1-Orhan Bursalı, Aziz Sancar ve Nobelin Öyküsü, Kırmızı kedi yayınevi, 2016

2-Prof Dr Mehmet Öz, Kıskaçtaki Türkiye, Türk Yurdu,

2014

3-Gazi Yaşargil, Bir Beyin Cerrahının Meslek Yaşamı, Düşünceleri ve Anıları, Turgut Yayıncılık. 2000

4-Mehmet Öz, Kilo Verdiren 21 Günlük Hızlı Başlangıç Planı, Koridor yay.,

 

10 1-Sinan Canan, Beynim, Tutikitap.

2-Cengiz Yakıncı, Hasan Kavruk, Saffet Tüzgen, Hastalık Hikayem

3-Kompliksayonlar (Çev. Deniz Yazgan), Kotan Kitap

4-Dr. Arthur Bank, En iyi İlacı Ararken,Bir Doktor ve Hastanın Yaşantısından Kesitler, Tübitak

Paylaş:
Üye Ol