Yüksek lisansla başlayan ve doktora eğitimi ile devam eden akademik çalışmalar her aşamasında ancak iyi bir özveriyle tamamlanabilmektedir. Bunun yanında, akademik hayatın içinde yükselmek isteyen kişilerin sadece dersler ve tez çalışmalarında değil çalıştıkları üniversite, fakülte, bölüm ve laboratuvar ortamlarında gerek başkalarının gerekse hizmet ettikleri kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde özveride bulunmaları sadece hizmet ettikleri kişi ve kuruluşlara değil kendilerine de önemli değer katmaktadır. Bu bağlamda; akademik çalışmalardaki özveri ekseninde kamu kurumlarındaki özveriden de bahsedilecek bu seminer, dinleyenlerin çalışma ortamlarındaki iş yükü dağılımlarına farklı bir bakış açısı ile bakabilmesini sağlayacaktır.

Paylaş:
Üye Ol