Akademik araştırma ve çalışma sürecinin ilk aşaması bir araştırma sorusu oluşturmaktır. Araştırma sorusu oluşturmak, var olan bilimsel literatürün bilimsel ve analitik yaklaşım doğrultusunda okunmasıve çözümlenmesini gerektirmektedir. Araştırmacı, alanıyla ilgili mevcut literatürü bilimsel yaklaşım kullanarak inceledikçe boşlukları, problemli ve çarpık noktaları tespit eder. Literatürde tespit ettiği bu akademik eksiklikleri akademik metoda uygun olarak ‘araştırma sorusu’ haline getirir. Bir akademik çalışmanın ilk aşaması olan araştırma sorusu oluşturma aşaması, çalışmanın diğer süreçlerini ve kaderini doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple bu aşamaya dair birtakım inceliklerin ve prensiplerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.  Bu eğitimimizin amacı, araştırma sorusu oluştururken gözetilmesi gereken metod ve prensiplerin ortaya konması; araştırma sorusu oluşturma aşamasının bir akademik çalışmadaki yeri ve öneminin irdelenmesidir.

Paylaş:
Üye Ol