Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları

Araştırma bir verinin planlı ve sistematik olarak toplanması, analizi ve yorumlanması yoluyla bir soruna güvenilir ve etkili bir çözüm bulma sürecidir. Yöntem olarak bakıldığında bilimsel araştırma , gerçeği aramaya yönelmiş sistematik ve rasyonel bir yaklaşımdır. Nesneldir, doğrulanabilir kanıtlara dayalıdır. Böylece araştırma, tespit edilen belirli bir problem, eksiklik veya netleştirilmesinde fayda bulunan bir belirsizliğe çözümler üretir. Bu çözümlerin ve ulaşılan sonuçların etkili ve güvenilir olması, araştırma sürecinin başından sonuna kadar belirli metod ve prensiplerle yapılmasını gerektirmektedir. Bu eğitimde ‘Sosyal Bilimler’ alanında gerçekleştirilen bir araştırma sürecinin bilimsel nitelikte ve etkili olabilmesi için gözetilmesi gereken metod ve prensibler ortaya koyulmuştur.

Paylaş:
Üye Ol