Proje Sonuçlarının Paylaşılması (Makale yazma)

Proje Sonuçlarının Paylaşılması (Makale yazma)

Tarih/Saat: 31.08.2020 Pazartesi / 21.00

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Zahid YILDIZ

Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde (2000-2004) tamamlamıştır.  Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden Yüksek Lisans (2007) ve Doktora (2013) derecelerini almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Dokunma Duyusu Araştırma Laboratuvarında insanda dokunma duyusunu etkileyen elektro-mekanik faktörler ve robotik dokunma sensörleri konularında Araştırma Görevlisi olarak çalışmalar yapmıştır. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış, özellikle kanser tedavisi üzerine medikal cihaz tasarımları geliştirmiş ve TÜBİTAK projeleri yürütmüştür. Biyomedikal Araştırma Laboratuvarında disiplinler arası bir çalışma ekibi ile “LED tabanlı çok modlu fotodinamik terapi cihazlarının tasarımı ve kanser hücre hatları üzerindeki etkileri” konulu TÜBİTAK projeleri devam etmektedir. Kurulumundan bu yana Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Tıp Elektroniği alanlarında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

İçerik:

Proje Eğitimi Serisinin son oturumunda proje sonuçlarının paylaşılması ve akademik makale yazımı konusunda eğitim verecektir. Bu eğitimde proje çıktılarının araştırma sorusuna uygun olarak düzenlenmesi, literatüre katkı ve özgün değerin vurgulanması, metot ve sonuçların uyumu, güncel çalışmalar ile karşılaştırarak tartışma bölümü yazımı gibi başlıklar işlenecektir.

Paylaş:
Üye Ol