Oryantalizm ve Ötekileştirme Yazarlık Atölyesi – Dr. Sema Noyan

 

Oryantalizm ve Ötekileştirme Yazarlık Atölyesi

Dr. Sema Noyan

17 Ekim 2020

 

Atölyemizde katılımcıların Doğu-Batı ayrımı ve tarihi hakkında bilgi sahibi olması, Batı’nın oryantalizm, ötekileştirme ve sömürgecilik faaliyetleri ile Doğu/İslam düşmanlığının arkasındaki gerçek sebepleri bilerek, geçmişi ve yaşadığı dönemi değerlendirmede bilinç sahibi olması, geçmiş ile bugünü karşılaştırarak analiz, tahlil ve sentez yapabilmesi, okuduğu eserlerden yola çıkarak tahlil yazıları ve makaleler yazabilmesi planlanmaktadır.

Her Cumartesi saat 14.00 ile 16.00 arasında on iki oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye okumayı, yazmayı ve kendini geliştirmeyi önemseyen lisans 3. ve 4. sınıf, lisansüstü öğrencilerinden toplam 30 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

 

Dr. Sema Noyan

2001 yılında Uludağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Fatih Üniversitesi, SBE’de Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Türk Romanında Mistisizm (1923-1980)” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2013 yılları arasında MEB’e bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2014 yılında Karabük Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2018 yılından itibaren Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümünde Dr. Öğr Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

 

HAFTA TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi, İstanbul: Küre.

Baykan Sezer. (2017). “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları, (1996-1997)” Redaksiyon ve Yayına Haz. (Ertan Eğribel-Ufuk Özcan) Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Ed., Doğu Kitabevi, 2. Bs. 2017, s. 61-132.

2 Edward Said, Şarkiyatçılık, İstanbul: Metis.

Demet Koçyiğit,. (2017). “Batı’yı Kurgulamak-Doğu’yu Sunmak, Doğu’yu Kurgulamak-Batı’yı Sunmak: Oksidentalizm’de Ben ve Öteki”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 57, s.133-160.

3 İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi, İstanbul: İnsan Yay.

Naci İspir, Gülhanım Küçükalkan. (2013). “Ben ve Öteki İlişkisinde İnsan ve Diğerleri”, Atatürk İletişim Dergisi, Sayı 5, s.1-9.

Şahin Efil. (2016). “Kendini ‘Öteki’nde Fark Etmek: Ben-Öteki İlişkisinin Felsefî Uzantıları”. İnönü Üniv. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Kış (Aralık) s. 51-66.

 

4 İbrahim Kalın, Barbar, Modern, Medeni, İstanbul: İnsan.
5 Hobson, John. (2011). Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, 3. Bs., Çev. Esra Ermert, İstanbul: YKY.
6 William L.Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, İstanbul: Agora Kitaplığı.
7 Zachary Lockman, Hangi Ortadoğu, Oryantalizm, Tarih, Siyaset,  Tercüme: Burcu Birinci, İstanbul: Küre.

Taha Kılınç, Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez, İstanbul: Ketebe.

8 Bir Korku ve Nefret Söylemi Olarak İslamofobi, Haz.: İbrahim Kalın, John Esposito, Çev. İsmail Eriş, s.37-57, İstanbul: İnsan.
9 J.M.Roberts, Yirminci Yüzyıl Tarihi,  Ankara: Dost.
10 Sezgin Kızılçelik, (2017). “19. Yüzyılda Batı Yayılmacılığı, Devrimler ve Batı İçi Çekişmeler”, Tarihte Doğu-Batı Çatışması içinde, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Ed., 2. Bs. İstanbul: Doğu Kitabevi, s.465-485.

Stephen J.Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler, 1789-1980, Ankara: Dost

11 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, İstanbul: Okuyanus

 

Paylaş:
Üye Ol