Sûfî Psikolojisi Yazarlık Atölyesi – Prof. Dr. İbrahim Işıtan

 

Sûfî Psikolojisi Yazarlık Atölyesi

Prof. Dr. İbrahim Işıtan

14 Ekim 2020

Atölyemizde katılımcıların sûfî psikolojisi alanında yazılmış kitapları okuyarak sûfî psikolojisi kavramının içeriği, konusu ve amacı hakkında bilgi sahibi olmaları, sûfîlerin kişilik ve kimlik gelişimine dair fikir ve uygulamalarını öğrenmeleri ve sonuç itibariyle tasavvuf-psikoloji ilişkisini kurmaları planlanmaktadır.

15 günde bir Çarşamba günleri saat 20.00 ile 21.30 arasında sekiz oturum şeklinde gerçekleşecektir.

Atölyeye İlahiyat, Psikoloji bölümü lisans 3 ile 4. sınıf ve lisansüstü ile Psikiyatri bölümü öğrencilerinden 20 kişi kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Prof. Dr. İbrahim Işıtan

Samsun’un Terme ilçesinde 1970 yılında dünyaya geldi. Terme İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Beş yıl İlahiyat tahsilinden sonra 1994 yılında Belçika’ya göç etti ve burada 2011 yılına kadar ikamet etti. Bu zaman zarfında ilk önce Fransızca dilini öğrendi. Ardından 1996 yılında başladığı yüksek lisansını 1998 yılında Louvain Katolik Üniversitesi (Belçika) Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde tasavvuf üzerine yaptı. Tez çalışması ilk dönem meşhur sûfilerinden ‘Hakim Tirmizi’de Kalp ve Makamları’ üzerine oldu. Daha sonra doktora çalışması için Fransa’nın Paris şehrine gitti ve tezini Sorbon Üniversitesi Din Bilimleri bölümünde 2007 yılında bitirdi. Tez konusu Osmanlı dönemi Halveti sûfîlerinden ‘Sofyalı Bali Efendi’nin Tasavvuf Düşüncesi’ üzerine oldu. Doktora tezini bitirdikten sonra Mons Üniversitesi’nde (Belçika) 1 yıl süreyle Psikoloji eğitimi aldı. Ayrıca 2008-2010 yılları arasında Avrupa İslam Üniversitesi’nde Din Psikolojisi ve Tasavvuf dersleri verdi. Yurt dışında akademik çalışmalarını yaparken bir yandan da ortaöğretimde İslam Din Dersi öğretmenliği yaptı.

22 Aralık 2010 tarihinden itibaren Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde Yrd. Doç. Olarak göreve başladı. Bu göreve başlamasından sonra çalışmalarını daha çok Sûfî Psikolojisi üzerine yoğunlaştırdı. 30 Mart 2015 tarihinde tasavvuf alanında doçent oldu. 01 Ekim 2015 tarihi itibariyle de fakülte değiştirerek Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf bölümünde doçent olarak göreve başladı. Ayrıca, 2014-2015 öğretim yılında Strazburg İlahiyat Fakültesi’nde de görev yapmıştır. 17 Kasım 2017 tarihinden itibaren Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında doçent olarak göreve başlamış, 14-07-2020 tarihinden itibaren de aynı Fakültede profesör olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

 

 

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler

 

HAFTA TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Hasan Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat
2 Hakim Tirmizi, Kalbin Anlamı, Hayy Kitap
3 Ebu Abdurrahman Sülemî, Tasavvufta Fütüvvet, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yayınları   (internette Ankara üniversitesi veri tabanı)
4 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı
5 Hasan Kayıklık, Tasavvuf Psikolojisi, Akçağ Yayınları
6 Lynn Wilcox, Sufizm ve Psikoloji, İnsan Yayınları
7 İbrahim Işıtan, Sûfî Psikolojisi, Sülemî’ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü, Divan Kitap

 

Paylaş:
Üye Ol