Konuşmacı:
Dr. Ümit Güneş

Tarih ve Saat:
01 Şubat 2021 Pazartesi 21:00

Dijital Dünyada Bilgi Yönetimi

Dijitalleşme ile birlikte günümüzde yoğun bir şekilde bilgi akışını yaşamaktayız. Bu bilgi akışını zaman zaman kontrol edebilsek de çoğu zaman içinde boğuluyoruz. Bu problemi aşmak için ise bilginin tasnifi ve yönetilmesi daha fazla önem kazanmıştır. Bu programda bilgi akışını yönetebilmek için çeşitli araçlar anlatılacaktır. Bu araçların


başında Zotero ve Mendeley gibi programlar gelirken en önemlisi ise akademik bilgiyi sadece PDF tasnifi düzeyinde değil PDF içinde tuttuğumuz notları da kapsayacak şekilde tasnif eden Citavi’dir. Akademik bilginin Citavi ile yönetilmesi, tasnif edilmesi ve bu bilginin Word’e aktarılması konuları anlatılacaktır.

Özgeçmiş:
1987 Samsun Çarşamba doğumludur. Ortaöğrenimini 2005 yılında Çarşamba Anadolu Lisesinde (Samsun) tamamladı. Aynı yıl başladığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde aldığı iki yıllık lisans eğitiminin ardından bu bölümü bırakarak 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi makineleri bölümünde lisans eğitimine tekrar başladı. 2011 yılında bu bölümden lisans derecesi almıştır. Lisans eğitimi sırasında bir dönem FH Düsseldorf ve bir dönem FH Kiel üniversitelerinde misafir öğrenci olarak bulunmuştur. 2013 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı yıl başlamış olduğu doktora eğitimini Ağustos 2019 yılında “Hareketli Sistemlerin Performans ve Boyut İlişkisi: Yapısal Gelişim Teorisi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Duke Üniversitesi, Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011-2012 yılları arasında İstanbul Ulaşım Aş.’deki Ar-Ge mühendisliği görevinin ardından 2012-2019 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Haziran 2020 itibarıyla aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Kayıt için tıklayınız

Paylaş:
Üye Ol