Siyâsetnâme Okumaları Yazarlık Atölyesi- Kemal Ramazan Haykıran

“Siyâsetnâme Okumaları Yazarlık Atölyesi”

Dr. Kemal Ramazan Haykıran

08 Şubat 2021

Siyâsetnâme Okumaları Yazarlık Atölyesi ile İslâm tarihinde yazılmış siyâsetnâme metinlerinden hareketle “Siyasetname nedir, kim yazar, kime yazar, ne yazar, niçin yazar” soruları irdelenerek siyaset mekanizmasının nasıl işlediği ve nasıl yönlendirildiğine dair analiz yazıları yazılacaktır.

15 günde bir Pazartesi günleri saat 20.00 ile 21.30 arasında on dört oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye lisans ve lisansüstü öğrencilerinden toplam 30 kişi kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

 Dr. Kemal Ramazan Haykıran

1979 yılında İzmir’de doğdu.  İlk ve ortaöğretimini İzmir Çeşme’de tamamladıktan sonra 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitime başlamış, buradan 2002 yılında mezun olmuştur. 2004-2007 arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında “Orta Çağ Tarihi” Yüksek Lisansını, 2007-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında “Orta Çağ Tarihi” Doktorasını tamamlamıştır. Moğollar, Ortaçağ Türk ve İslam tarihi, kültür tarihi alanlarında çalışmaları olan yazar halen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çalışmakta ve İslam Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Selçuklu Tarihi, Düşünce Tarihi, Türk İslam Devletleri Tarihi gibi dersler vermeye devam etmektedir.

 Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler

HAFTA TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 TDV İslam Ansiklopedisi “Siyâsetnâme” maddesi https://islamansiklopedisi.org.tr/siyasetname
2 Nizamülmülk Siyasetname, Çevirmen: Mehmet Kanar,  Say Yayınları.
3 Nushatü’s-Selatin, Siyaset Sanatı Gelibolulu Mustafa Ali, Büyüyenay Yayınları.
4 El-Ahkamü’s-Sultaniye / İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku, Bedir Yayınları
5 Dürerü’s-Süluk Fi Siyaseti’l-Müluk : Maverdi’nin Siyasetnamesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
6 Ahlak-ı Alai / Kınalızade Ali Çelebi,  Klasik Yayınları.
7 Zencani, Sultana Öğütler – Alaeddin Keykubat’a Sunulan Siyasetname, Yeditepe Yayınları.
8 Farabi İdeal Devlet (El Medinetü’l Fazıla), Divan Kitap.
9 Sıbğatullah Kaya Üç Gelenekte Devlet & Ütopya – Siyasetname – Yönetim Fıkhı,  Pınar Yayınları.
10 Ebu Osman el-Cahız,  Saray Adabı, Kitabü’t-Tac fi Ahlaki’l-Müluk, Klasik Yayınları.
11 Kadir Canatan, İslam Siyaset Düşüncesi ve Siyasetname Geleneği, Doğu Kitabevi Yayınları.
12 Yönetimde Adalet ve Saadet & Bir Nasihatname Geleneği Olarak Siyasetname, Lotus Yayınevi.
13 İbn Abdirabbih, Hükümdar ve Siyaset Kitabı, Bordo Siyah Yayınları.
14 Muhammed B. Haris Salebi,Taht Adabı, Bordo Siyah Yayınları.

 

 

 

Paylaş:
Üye Ol