Modern Osmanlı-Türk Fikir Hayatında Batı İmgesi – Dr. Ali Bilgenoğlu

Modern Osmanlı Türk Fikir Hayatında Batı İmgesi

“Modern Osmanlı-Türk Fikir Hayatında Batı İmgesi Yazarlık Atölyesi”

Dr. Ali Bilgenoğlu

30 Ekim 2021

Üniversite öğrencisi genç hanımlara yönelik online olarak düzenlenen atölyemiz 30 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Katılım için kayıt formu üzerinden 5 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.

Atölyenin amacı, son dönem Osmanlı entelektüellerinden Cumhuriyet dönemi aydınlarına uzanan süre içerisinde modern fikir hayatımızın en önemli imgelerinden bir tanesi olan “Batı” kimliğinin, medeniyetinin ve tarihinin geçmişimizde nasıl algılandığını, hangi bakış açıları tarafından tartışıldığını ortaya koymaya çalışmaktır. Bu bağlamda Said Halim Paşa’dan Mehmet Akif’e, Ahmet Rıza Bey’den Şemseddin Sami’ye, Yusuf Akçura’dan Ziya Gökalp’e, Necip Fazıl Kısakürek’ten Nuri Pakdil’e uzanan geniş bir perspektifte yapılması planlanan okuma ve analizlerle yukarıda ifade edilen amaca matuf çalışmalar yapılacaktır.

15 günde bir Cumartesi günleri saat 15.00 ile 17.00 arasında ondört oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye, sosyal bilimler alanında olmak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim almakta olan toplam 30 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Dr. Ali Bilgenoğlu

1982 yılında Aydın/Nazilli’de dünyaya gelen Ali Bilgenoğlu, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyat Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans programından mezun olmuştur. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yüksek lisans, 2013 yılında ise aynı üniversitenin Karşılaştırılmalı Tarih doktora programından mezun olmuştur. 2015 yılından beri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Bilgenoğlu’nun yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ile kitabı mevcuttur.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

 

 

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Modern Türk Düşüncesinde Batı İmgesi: Teşhis, Sorunlar ve Teklifler Genel bir literatür değerlendirmesi, tarihsel arka plan analizi ve düşünsel birikimin değerlendirilmesi.
2 Bir Osmanlı Siyaset Adamının Gözünden Batı Ahmet Rıza Bey, Batının Doğu Politikasının Ahlaken İflası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988
3 Bir Osmanlı Yayıncısının Anlam Dünyasında Avrupa İmgesi Tüccarzâde İbrahim Bey, Avrupalılaşmak, Gündoğan Yayınları, Ankara 1997.
4 Bir Osmanlı Diplomatının Gözlemlerinde Batı Kimliği Mustafa Sami Efendi, Avrupa Risalesi, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996
5 Bir Osmanlı Devlet Adamının Gözünden Batı ve Biz: Tespit ve Eleştiriler Said Halim Paşa, Bütün Eserleri, Anka Yayınları, İstanbul 2003.
6 Bir Osmanlı Fikir Adamının Gözünden Batı’ya Alternatif Olarak Japonya Teklifi Samizade Süreyya Bey, Büyük Japonya, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001
7 Bir Osmanlı Siyaset ve Fikir Adamının Gözünden Batı ve Türklerin Geleceği Üzerine Bir Analiz Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019.
8 Bir Osmanlı Siyaset ve Fikir Adamının Gözünden Batı ve Âlem-i İslam Şemseddin Günaltay, Zulmetten Nura, Furkan Yayınları, İstanbul 1996
9 Mehmet Akif Ersoy’da Batı ve Müslümanlık Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İnkılap ve Aka, İstanbul 1980
10 Bir 20. yy. Fikir Adamının Gözünden Batı Müslümanlık ve Türklük Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976
11 Bir Cumhuriyet Edibi ve Fikir Adamının Gözünden Batı ve Batılılaşma Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1988
12 Bir Cumhuriyet Edibi ve Fikir Adamının Gözünden Kimlik Olarak Batılılık ve Müslümanlık Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 1991
13 Bir Cumhuriyet Fikir Adamının Gözünde Batı İmgesi Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları, İstanbul 2015
14 Bir Cumhuriyet Edibi ve Fikir Adamının Batı Eleştirisi Nuri Pakdil, Batı Notları, Edebiyat Dergisi Yayınları, İstanbul 2014

 

Paylaş:
Üye Ol