Türk Romanında Modernleşme ve Kimlik Arayışı – Doç. Dr. Sema Noyan

Türk Romanında Modernleşme ve Kimlik Arayışı

“Türk Romanında Modernleşme ve Kimlik Arayışı Yazarlık Atölyesi”

Doç. Dr. Sema Noyan

26 Ekim 2021

Üniversite öğrencisi genç hanımlara yönelik online olarak düzenlenen atölyemiz 26 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Katılım için kayıt formu üzerinden 5 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.

Atölyemizde Türk modernleşmesi açısından dönüm noktası olan yüz elli yıllık bir dönemin tarihi, sosyolojik, psikolojik ve kültürel okumalarını modern romanlar üzerinden gerçekleştirmek, kaynak kitaplarla romanlardaki arka planı kavrayabilmek, Osmanlı tarihi, medeniyet, modernleşme, Türk inkılapları, kimlik gibi konularda birikimi artırarak eserler hakkında nitelikli makale ve tahlil yazıları yazabilmek amaçlanmaktadır.

15 günde bir Salı günleri saat 18.00 ile 21.00 arasında ondört oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye okumayı, yazmayı ve kendini geliştirmeyi önemseyen lisans 3. ve 4. sınıf, lisansüstü öğrencilerinden toplam 30 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Doç. Dr. Sema Noyan

2001 yılında Uludağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Fatih Üniversitesi, SBE’de Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Türk Romanında Mistisizm (1923-1980)” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2013 yılları arasında MEB’e bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2014 yılında Karabük Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2018 yılından itibaren Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

Nasıl Bir Gelecek?Byung Chul Han, Zamanın Korkusu

 

HAFTA TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Bedri Gencer, Gelenekten Modernliğe Osmanlı
Recaizade Mahmud Ekrem, Araba Sevdası
2 Ahmet Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmed Midhat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi
3 İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem
Filibeli Ahmed Hilmi, A’mâk-ı Hayal
4 Onur Atalay, Türk’e Tapmak
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban
5 Hasan Akay, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler
6 Bir Tanpınar Fetişizmi, Besim F. Dellaloğlu
Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste
7 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur
8 Tahsin Görgün, İslam-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi
Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi
9 Doğu Batı Arasında İslam, Aliya İzzetbegoviç
Peyami Safa, Fatih Harbiye
10 Oğuz Atay, Tutunamayanlar
11 Oğuz Atay, Tutunamayanlar
12 Orhan Pamuk, Kara Kitap
13 Mustafa Kutlu, Sevincini Bulmak
14 Eyüp Aygün Tayşir, Dört Hane Bir Teslim

 

Paylaş:
Üye Ol