Çocuk Edebiyatı Yazarlık Atölyesi – Dr. Mustafa Orhan

Çocuk Edebiyatı Yazarlık Atölyesi

Çocuk Edebiyatı Yazarlık Atölyesi

Dr. Mustafa Orhan

11 Kasım 2021

Üniversite öğrencisi genç hanımlara yönelik online olarak düzenlenen atölyemiz 11 Kasım 2021 tarihinde başlayacaktır. Katılım için kayıt formu üzerinden 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.

Atölyemizde; çocuğun gelişimi ve gelişim dönemleri, çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatının önemi, popüler bilim, düşünme türleri, anlatım türleri, çocuk yazarlığı haklarında bilgiler vermenin yanında ülkeler ve dünya için çocuğun önemini kavrayarak çocuk kitabı ve popüler bilim çocuk kitabı yazma çalışmaları yaptırmak amaçlanmaktadır.

Her hafta Perşembe günleri saat 20.30 ile 22.00 arasında on sekiz oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye; konuya ilgi duyan, okumayı, araştırmayı, yazmayı seven eleştiriye açık ve derse katkı sağlamayı seven toplam 30 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Dr. Mustafa Orhan

Mersin / Mut doğumludur. Adana İmam Hatip Lisesi, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Master ve Doktora’sını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmıştır. Çalışma alanları: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Değerler Eğitimi, Popüler Bilim, Popüler Bilim Yazarlığı, Çocuk Kitapları Yazarlığı’dır.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

 

 

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Çocuk nedir? Genel özellikleri nelerdir? Değişik din ve kültürlerde çocuğun yeri nedir? Çocuğun gelişim dönemleri ve bu dönemlerin özellikleri nelerdir? Ülkeler ve Dünya için çocuğun önemi. TDV İslam Ansiklopedisi, Çocuk Maddesi
Yasin İpek, “Yahudi ve Hristiyan Kutsal Metinlerinde Çocuk Algısı”
Nevzat Tarhan, Sen, Ben ve Çocuklarımız
Mine Tan, “Çağlar Boyunca Çocuk”
Mehmet Sağlam / Nerime Aral, “Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramı
2 Edebiyat, çocuk edebiyatı, edebiyatın tanımı, çocuk edebiyatının tanımı. Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. TDV İslam Ansiklopedisi, Edebiyat Maddesi
Selçuk Çıkla, “Tanzimat’tan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler”
Alev Sınar, “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları”
M. Ruhi Şirin, “Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı, Edebiyatın Amacı ve İşlevi”
3 Çocuk edebiyatı önemli midir, değil midir, neden? Çocukların yetişkinlerden farklı yönleri ve bunların anlatımla ilgisi. Zeynep Zuhal Eğridere, Mevlana’nın Mesnevi’sinden Seçmelerin Bulunduğu Çocuk Kitaplarının Çocuk Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi (İlgili Bölüm – Yayımlanmamış YL Tezi)
Fahri Temizyürek, “Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi”
Gıyasettin Aytaş, “Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü”
4 Kitap nedir? Kitabın dergi ve gazeteden farkı var mıdır, varsa nelerdir, kitap türleri nelerdir, bir kitapta bulunması gereken genel özellikler neler olmalıdır? TDV İslam Ansiklopedisi, “Kitap Maddesi”
Ömer Dalkıran, “Kitabın Tarihi”
Mehmet Akkaya, “Türk Kitap Basmacılığı, Tarihçesi ve Beşik Devri”
5 “Çocuk Kitabı” ne demektir? Çocuk kitaplarının şekil, içerik ve dil-anlatım özellikleri neler olmalıdır? Mustafa Orhan, TÜBİTAK Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatı Yönünden İncelenmesi (İlgili madde-Basılmamış Dr. Tezi)
Ferhat Çiftçi, “Çocuk Edebiyatında Yaş Gruplarına Göre Kitaplar ve Özellikleri”
Candemir Demircan, “TÜBİTAK Çocuk Kitaplığı Dizisindeki Kitapların Dış Yapısal ve İç Yapısal Olarak İncelenmesi”
Zühtü Yanık, Ayla Kutlu’nun Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi (İlgili Madde-Yayınlanmamış YL Tezi)
6 Bilim nedir, popüler bilim nedir? Popüler bilim ne zaman ortaya çıkmıştır? Dünyada ve Türkiye’de gelişim süreci hakkında bilgiler. Prof. Recep Şentürk, Bilim Nedir? (Konuşma Metni)
H. Gazi Topdemir / Yavuz Unat, Bilim Tarihi
Orhan Kılıç, Çeviri Yoluyla Popüler Bilim (Yayımlanmamış YL Tezi)
7 Türkiye’de popüler bilim yayıncılığının gelişimi ve günümüzdeki durumu Serhat Küçük, “Türkiye’de Bilimin Popülerleştirilmesi Sürecinde Süreli Yayıncılığın Rolü: Fen Alemi Örneği”
Gökhan Çınar, Türkiye’de Popüler Bilim Dergiciliğinin Gelişimi (Yayınlanmamış YL Tezi)
Serdar Dik, TÜBİTAK Yayınları BeşYaş Üstü Çocuk Hakları Serisi Kitap Kapaklarının Tasarım İlkeleri Bakımından İncelenmesi (Yayınlanmamış YL Tezi)
8 Düşünme nedir?
Düşünmenin önemi, başlıca düşünme türleri nelerdir?
TDV İslam Ansiklopedisi, Düşünme / Düşünce / Fikir Maddeleri
Erkan Şenşekerci / Asude Bilgin, “Eleştirile Düşünme ve Öğretimi”
Firdevs Güneş, “Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme”
9 Kritik – analitik düşünme becerisi nedir, özellikleri nelerdir, nasıl kazanılabilir, önemli midir? Stephan Campbell, Üniversite Öğrencileri için Kritik ve Analitik Düşünme Notları II
Çetin Semerci, “Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi”
Cenk Akbıyık / S. Sadi Seferoğlu, “Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı”
10 Duygu ve düşüncelerin ifade edilme yolları nelerdir? Yazılı ifade/sözlü ifade/görsel ifade nedir? Yazar nedir, nasıl yazar olunur? Alpay Gezer / Yakup Çelik, “Ayşe Kilimci’nin Hikayeciliği ve Hikayelerinde Anlatım Teknikleri”
Gülşah Güzel, Tarık Buğra’nın Hikayelerinde Anlatım Teknikleri (İlgili Kısımlar-Yayımlanmamış YL Tezi)
H. Deniz Güven, Ayla Kutlu’nun Romanlarında Anlatım Teknikleri (İlgili Kısımlar-Yayımlanmamış YL Tezi)
Özlem Belkıs, “Türkiye’de Dramatic Yazarlık Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”
Tarık Başar, “Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”
11 Dil nedir, dil-kültür ilişkisi, Türkçe’nin temel yazım kuralları, anlatım bozuklukları Ali Göçer, “Dil-Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine”
Sibel Kiraz, “Kitle, Kültür, Bunalım ve Yabancılaşma”
Mehmet Kaplan, Dil ve Kültür
TDK Yazım Kılavuzu
12 Çocuklara yönelik yazmak için neleri bilmek, nelere sahip olmak gerekir? Yazarlığın, çocuklara yönelik yazarlığın sorumluluğu nelerdir, nelere dikkat edilmelidir? Burhan Günel, “Yaratıcı Yazarlık ve Günümüz Türk Öyküsü”
Semih Gümüş, Yazar Olabilir Miyim? Yaratıcı Yazarlık Dersleri (e-Kitap)
Dr. Ergün Öztürk, “Yaratıcı Yazmanın Gelişim Süreci ve İlköğretimde Yaratıcı Yazı Yazma Öğretimi”
Suzannur Başarslan, Roman Nedir, Nasıl Yazılır?
Emine Bilgehan Türk, “Resimli Ay’da Bir Anket: Muharrir ve Ediplerimiz Nasıl Yazarlar”
Adalet Ağoğlu’yla Buluşma: Oyun Yazarlığı
13 Çocuklar için yazma çalışmaları TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Arka Bahçedeki Kazı
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Kelebek Tutkusu
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Down Sendromlu Bir Arkadaşım Var
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Barışın Gezintisi
14 Çocuklar için yazma çalışmaları Çeviri: Saadet Özen, Can Yayınları, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi
Çeviri: İnci Kut, Can Yayınları, Delifişek
Çeviri: Emrah İmre, Can Yayınları, Şeker Portakalı
15 Çocuklar için yazma çalışmaları Şermin Yaşar, Taze Kitap Yayınları, Babaannem Geri Döndü
Bilgin Adalı, Can Çocuk Yayınları, Zaman Bisikleti
Ömer Seyfettin, Karbon Kitaplar, Diyet
16 Çocuklar için yazma çalışmaları Çeviri: Duru Ekşioğlu, Monera Yayınları, Küçük Kara Balık
Çeviri: Tarık Demirkan, YKY, Pal Sokağı Çocukları
Hüseyin Emin Öztürk, Nar Çocuk Yayınları, Yaralı Keklik

 

Paylaş:
Üye Ol