Eylül 13, 2023

Son Hurafe Deizm

Tuğba Nur Ökten[1] İlâhiyat profesörü olan Adnan Bülent Baloğlu 16 Nisan 1962, Ankara doğumludur. Eğitim hayatını Ankara Seyranbağları İlkokulu, Ankara 50. Yıl Ortaokulu, Ankara Merkez İmam-Hatip […]
Eylül 13, 2023

İlim Evinin Muhacir İlim Talebesi | Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 1

                         Sümeyra EROL[1] Kitabın yazarı Mehmed Ertuğrul DÜZDAĞ, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup beş yıl öğretmenlik mesleğini icra […]
Eylül 13, 2023

Allah Rızkı İsteyene İlmi de İstediğine Verir | Üsküdar’ın Üç Sırlısı

Fatma Çepiç [1] Ahmed Yüksel Özemre ilk Türk atom mühendisi ve yazardır. İstanbul Üsküdar doğumlu yazar, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik dalını lisans derecesinde bitirmiştir. Saclay, […]
Eylül 13, 2023

Gönül Terennümleri Bir Kitabın Kırk Yılı | Bir Kitabın Kırk Yılı: Tekkeler ve Zaviyeler

  Sema Dülgar [1] İnsanlar gibi kitapların da birer hikayesi ve iklimi vardır. Bir Kitabın Kırk Yılı’nın hikayesi Mustafa Kara’nın Bursa’da bulunan öğrencilerinin ilk eseri olan Tekke […]
Eylül 8, 2023

Ümitburnu Seyahatnamesi | Yüz Yıl Önce Güney Afrika

Hafize Daştan [1] Arapça “gezmek, gezi” anlamındaki seyahat ile (aslı siyahat) Farsça name (risale, mektup) kelimelerinden oluşan seyahat-name “gezi mektubu, gezi eseri” manasına gelir. Buna Fars […]
Paylaş:
Şubat 25, 2023

Modern Zihinler İçin Bir Darbe | Hukukun Ahlaki Boyutu

Nevra Özdemir [1] Giriş Hukuk ile ahlak nasıl bir ilişki içerisindedir? İlahi bir hukuk sistemi ile beşerî bir hukuk sisteminin ahlaka bakışı arasında fark var mıdır? […]
Şubat 25, 2023

Araştırmacıların Osmanlı Hukukuna Bakış Açısı Nasıl Olmalı | Fıkıh Tarihi Bağlamında Osmanlı Tecrübesini Doğru Anlamak

Ayşegül Cortoğlu [1] Giriş Yazar Süleyman Kaya, İslâm hukuku alanında çalışmalar yapmıştır. Halen İstanbul İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. […]
Ocak 26, 2023

Aydınlanmayla Gelen Karanlık | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu

Gülcan Asaroğlu [1] Kitabın yazarı olan Saffet Köse, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1986-1992 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi’nde çalışmış, bir müddet […]
Ocak 26, 2023

Bozulan Aile Kavramının Yeniden İnşası Yolunda | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu

Rabia İmamoğlu [1] Saffet Köse, İslam hukuku araştırmacısıdır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde çalışmış, Fıkıh alanında birçok madde bölümü kaleme almıştır. Bunun dışında bilimsel dergilerde […]
Ocak 26, 2023

Hanefi Fıkıh Okulunun Oluşum Süreci | Ebu Hanife Entelektüel Biyografi

Ayşegül Cortoğlu [1] Giriş Kitabın yazarı Mürteza Bedir, 1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1993 yılında Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olmuştur. Yüksek lisansını ve […]
Ocak 23, 2023

İctihadın Bağlayıcılığı Meselesine Farklı Bir Bakış| İctihadın Bağlayıcılığı Meselesi ve Fıkıh Mezheplerine Bağlanmanın Anlamı

Rabia İmamoğlu [1] İbrahim Kafi Dönmez; TDV İslâm Ansiklopedisi’nde müelliflik başta olmak üzere birçok görevde bulunmuştur. Fıkıh alanıyla ilgili çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Bu […]
Ocak 18, 2023

Evlenme Ve Boşanmanın Hukuki Boyut | İslam Aile Hukuku

Rabia İmamoğlu [1] Giriş İslam hukuku alanında eserleri bulunan Ahmet Yaman, 1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinden mezun olmuş; yüksek lisans ve doktora […]
Üye Ol