Ekim 22, 2023

Diriliş Abidesi | Yitik Cennet

Hanife Alağaş [1] Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Çocukluğu Ergani, Maden ve Piranda’da geçmiştir. Ergani’de ilkokul, Maraş’ta ortaokul, Gaziantep’te liseyi bitirmiştir. Karakoç, Ankara […]
Ekim 22, 2023

Peygamberler Rehberliğinde Yitik Cennet Arayışı | Yitik Cennet

Dilara Nur Kaplan[1] Sezai Karakoç’a Dair Sezai Karakoç çağımızın mütefekkiri, şairi, yazarı, ozanı ve Türk Siyasetçisidir. Diyarbakır Ergani’de 1933 yılında doğmuştur. Liseyi Gaziantep’te parasız yatılı olarak […]
Ekim 22, 2023

Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi

Melahat Ayşenur Şeker[1] Prof. Dr. Mehmet Şeker, 1947 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Ardından ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen Prof. Dr. Şeker, 1966 yılında İzmir İmam-Hatip Okulu’ndan ve […]
Ekim 22, 2023

Sadreddin Konevî’nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı

                                                                                                       Büşra AKKAYA[1] Sadreddin Konevî XIII.  yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış büyük bir mutasavvıftır. Konevî’nin tasavvufi düşüncesi yeni bir tasavvuf anlayışının oluşmasında etkili olmuş, kendinden sonraki sufileri de […]
Ekim 22, 2023

Buhara’nın Hamisi: Alâeddin Attar Hz.

                                                                                                                             Gökçe KILIÇ[1]  Tam adı Alâeddin bin Muhammed bin Muhammed olan Alâeddin Attar, Harezmî’den Buhara’ya göç eden bir tüccarın oğludur. Nesebinin, Yesevî şeyhi Seyyid Ata vâsıtasıyla Peygamber Efendimize ulaştığı […]
Paylaş:
Şubat 24, 2023

Erken Teşhis Hayat Kurtarır | Türk Sanayiinde Bir Uzun Yol Kaptanı “Hasan Subaşı Kitabı”

Esma Yılmaz [1] İş Bankası Kültür Yayınları’nın Nehir-Söyleşi Serisi’ne kitapçıda şöyle bir göz gezdirirken rafların arasından bir adam bana adeta göz kırptı. Serinin diğer isimlerinin kitap […]
Ocak 26, 2023

Konuşan Taşın Tercümanı | Muazzez İlmiye Çığ Kitabı / Çivi Çiviyi Söker

Muhlise Arzu Peçenek [1] Serhat Öztürk, kalemiyle bazen insanları bazen de mekânları tanıtmayı seven bir gazeteci. Biyografi-söyleşi türünde Fehamettin Akıngüç ve Muazzez İlmiye Çığ gibi bilim […]
Ocak 26, 2023

21. Yüzyılın İhyası | Bilginin İslâmîleştirilmesi

Zehra Nur Uslu [1] Yaşadığı yüzyılı, bütün ön kabullerden sıyrılarak pragmatik bir bakış açısıyla tenkit eden cesur ve entelektüel bir dava adamı İsmail Raci Faruki. 1921’de […]
Ocak 26, 2023

Erken Teşhis Hayat Kurtarır | Türk Sanayiinde Bir Uzun Yol Kaptanı “Hasan Subaşı Kitabı”

Esma Yılmaz [1] İş Bankası Kültür Yayınları’nın Nehir-Söyleşi Serisi’ne kitapçıda şöyle bir göz gezdirirken rafların arasından bir adam bana adeta göz kırptı. Serinin diğer isimlerinin kitap […]
Ocak 26, 2023

13. Yüzyıl Şam’ında Sosyal Yaşam | Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik

Feyza Sarı [1] Kitabın yazarı Mıchael Chamberlain, Wisconsin (Madison) Üniversitesi’nde tarih profesörüdür. Araştırmalarını Ortadoğu’nun toplumsal, kültür tarih ve karşılaştırmalı aile tarihi alanlarında yoğunlaştıran yazar; Geç Antik […]
Ocak 25, 2023

Orta Çağ’da İslami Eğitim | Kahire’sinde Bilginin İntikali İslami Eğitimin Sosyal Tarihi

Melike Bucak [1] Bu çalışma Jonathan P. Berkey tarafından Princeton Üniversitesi’nde yapılan doktora tezinin kitap haline çevrilmiş halidir. Berkey bir seminer dersinde Memlûkler tarihini inceleme fırsatı […]
Ocak 25, 2023

Zihin, Dil Ve Topluma Dair Soruların Ötesinde | Zihin Dil ve Toplum

Fatma Semiha Çelik [1] John Rogers Searle 31 Temmuz 1932 yılında Colorado, Denver’da iş idarecisi bir babanın ve hekim olan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. […]
Ocak 23, 2023

İrvin Yalom’un Penceresinden Bir Kesit | Bir Psikiyatristin Anıları

Feyza Hidayet Sarı [1] Irvin Yalom 1931’de, I. Dünya savaşının ardından bir Rus kasabası olan Celtz’tan göç eden Yahudi bir ailenin ikinci çocuğu olarak Washington’da Dünyaya […]
Ocak 21, 2023

Tılsımlı Yolculuk | Amak-ı Hayal

Esma Yılmaz [1] Hayâlin derinlikleri anlamına gelen Âmâk-ı Hayal adlı kitabın yazarı son Osmanlı münevverlerinden Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, Bulgaristan’ın Filibe şehrinde dünyaya gelmiş, ilk bilgilerini […]
Üye Ol