Ekim 22, 2023

Diriliş Abidesi | Yitik Cennet

Hanife Alağaş [1] Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Çocukluğu Ergani, Maden ve Piranda’da geçmiştir. Ergani’de ilkokul, Maraş’ta ortaokul, Gaziantep’te liseyi bitirmiştir. Karakoç, Ankara […]
Ekim 22, 2023

Peygamberler Rehberliğinde Yitik Cennet Arayışı | Yitik Cennet

Dilara Nur Kaplan[1] Sezai Karakoç’a Dair Sezai Karakoç çağımızın mütefekkiri, şairi, yazarı, ozanı ve Türk Siyasetçisidir. Diyarbakır Ergani’de 1933 yılında doğmuştur. Liseyi Gaziantep’te parasız yatılı olarak […]
Ekim 22, 2023

Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi

Melahat Ayşenur Şeker[1] Prof. Dr. Mehmet Şeker, 1947 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Ardından ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen Prof. Dr. Şeker, 1966 yılında İzmir İmam-Hatip Okulu’ndan ve […]
Ekim 22, 2023

Sadreddin Konevî’nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı

                                                                                                       Büşra AKKAYA[1] Sadreddin Konevî XIII.  yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış büyük bir mutasavvıftır. Konevî’nin tasavvufi düşüncesi yeni bir tasavvuf anlayışının oluşmasında etkili olmuş, kendinden sonraki sufileri de […]
Ekim 22, 2023

Buhara’nın Hamisi: Alâeddin Attar Hz.

                                                                                                                             Gökçe KILIÇ[1]  Tam adı Alâeddin bin Muhammed bin Muhammed olan Alâeddin Attar, Harezmî’den Buhara’ya göç eden bir tüccarın oğludur. Nesebinin, Yesevî şeyhi Seyyid Ata vâsıtasıyla Peygamber Efendimize ulaştığı […]
Paylaş:
Mart 19, 2023

İnsanlığın Gerçek Yüzü | Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla

Fatma Revza Fındık Boztekin [1] Kitabın yazarı Leo Huberman, 1903-1968 yılları arasında yaşayan, sosyalist bir yazar olarak tanınmaktadır. Yaşamı boyunca işçi sınıfı için mücadele eden Huberman, […]
Şubat 25, 2023

Risk Kaderi mi Risk Bilinci mi? | Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru

Fahriye Sena Eroğlu [1] Ulrich Beck, 1944 yılında doğmuş Alman sosyologtur. Sosyoloji, felsefe, siyasal bilimler, psikoloji alanlarında eğitim görmüş, 35 yaşında sosyoloji profesörü olmuştur. (Çuhacı, 2007) […]
Şubat 25, 2023

Gölgesinde Rus Işığı | Rusya’nın Ruhu Efsane ile Gerçek Arasında

Seyyide Şifa Göktaş [1] 1976 Trabzon doğumlu Turhan Dilmaç, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü […]
Ocak 26, 2023

Moskofa Turan Ülküsü Turan Türküsü | Stalin ve Turancılar

Seyyide Şifa Göktaş [1] Sebahattin Şimşir, 1966 senesinde İvrindi Balıkesir’de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de almıştır. 1990 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden […]
Ocak 26, 2023

Aydınlanmayla Gelen Karanlık | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu

Gülcan Asaroğlu [1] Kitabın yazarı olan Saffet Köse, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1986-1992 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi’nde çalışmış, bir müddet […]
Ocak 26, 2023

Bozulan Aile Kavramının Yeniden İnşası Yolunda | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu

Rabia İmamoğlu [1] Saffet Köse, İslam hukuku araştırmacısıdır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde çalışmış, Fıkıh alanında birçok madde bölümü kaleme almıştır. Bunun dışında bilimsel dergilerde […]
Ocak 25, 2023

Zihin, Dil Ve Topluma Dair Soruların Ötesinde | Zihin Dil ve Toplum

Fatma Semiha Çelik [1] John Rogers Searle 31 Temmuz 1932 yılında Colorado, Denver’da iş idarecisi bir babanın ve hekim olan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. […]
Ocak 23, 2023

Günümüz Latin Amerika’sında İslamiyet | Eskiyeni

Şeyda Naciye Ötegen Cuma [1] Anadolu İlahiyat Akademisi’nin yılda iki sayı olarak çıkardığı akademik dergi olan Eskiyeni; sosyal bilimler alanında yazılmış çalışmaları yayımlamaktadır [2]. Dergide felsefe, […]
Ocak 22, 2023

Hiçliğe Sürükleyen Gösterinin Dünyası | Gösteri Toplumu

“Kendi hayatının efendisi olan hiçbir yerde yetişkin yoktur ve varolanın değişimi olan gençlik asla bugün genç olan insanların değil, iktisadi sistemin, kapitalizmin dinamizminin bir özelliğidir.” (Debord, […]
Üye Ol