Paylaş:
Ocak 25, 2023

İhyâ’u Kalb (Kalbin Dirilişi) | Mükâşefetü’l Kulûb Kalplerin Keşf

Yüsra Karaca [1] Giriş Gazzâlî, XI. yüzyılda yaşamış, eş‘arî kelâmcısı, şâfiî fakihi, mutasavvıf, müderris ve İslâm düşünürüdür. Risâle ve reddiyeleri ile birlikte 500’e yakın kitap yazdığı hakkında […]
Üye Ol