Editörlük Atölyesi

Dr. Mustafa Orhan

19 Mart 2024

Atölyenin amaçları; editörlük ve editörlük türleri hakkında genel bilgiler vermek , editörlüğün değişik meslek gruplarına göre önemini kavratmak, kritik – analitik düşünme türü hakkında bilgiler verip önemini kavratmak, yazarlık, anlatım türleri ve imla-noktalama kuralları hakkında bilgi vermek.

Çocuk kitapları editörlüğünün önemini kavratmak. Çocuk kitabı ve farklı editörlük türleriyle ilgili tecrübe kazandırmaktır.

15 günde bir salı günleri saat 20.30 ile 21.30 arasında sekiz oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye; konuya ilgi duyan, okumayı, araştırmayı, yazmayı seven eleştiriye açık ve derse katkı sağlamayı seven lisans ve lisansüstü toplam 20 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan derslere düzenli katılmaları ve verilen ödevleri zamanında yapmaları beklenir. 

Kayıt formu için tıklayınız.

Dr. Mustafa Orhan 

Mersin / Mut doğumludur. Adana İmam Hatip Lisesi, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Master ve Doktorasını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmıştır. Çalışma alanları: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Değerler Eğitimi, Popüler Bilim, Popüler Bilim Yazarlığı, Çocuk Kitapları Yazarlığı’dır.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

Hafta Konu
1 Editör ne demek? Editör Kimdir? Ne iş yapar?  Sorumlulukları Nelerdir?  Musahhih kimdir? Musannif kimdir?
Editör ne demek? Editör Kimdir? Ne iş yapar?  Sorumlulukları Nelerdir?  Musahhih kimdir? Musannif kimdir?
Editörlerin Çalışma Alanları
2 Eser Nedir? Yazar Kimdir? Sanatçı Kimdir? Editör ve Sanatçı Arasında Fark Var mıdır? Aralarında üstünlük var mıdır? Telif hakları nedir? Tescil nedir? Süresi Ne kadardır? Telif Haklarını Koruyan Kurumlar.
Eser Nedir? Yazar Kimdir? Sanatçı Kimdir? Editör ve Sanatçı Arasında Fark Var mıdır? Aralarında üstünlük var mıdır? Telif hakları nedir? Tescil nedir? Süresi Ne kadardır?
3 Editör Türleri. Yaptığı İş Bakımından Editör Çeşitleri Nelerdir? a) Gazete, b) Dergi, c) Kitap, d) Haber, e) Konu, f) diğer
Nasıl Editör Olabilirim? Nasıl Başarılı Bir Editör Olabilirim?
4 Editör Neleri Bilmelidir? a) Alan bilgisi, b) İmla – Noktalama, c) Dil, d) Teknik Bilgi, e) Dini Bilgi, f) Genel Kültür Bilgisi g) Anlatım Bozukluğu. Bu konuların gerekliliği
5 Editör Neleri Bilmelidir? a) Alan bilgisi. (Çocuk Edebiyatı ve diğer alanlar.)
6 Editör Neleri Bilmelidir? b) İmla – Noktalama, g) Anlatım Bozukluğu
7 Editör Neleri Bilmelidir? c) Dil (Türkçe ve İngilizce)
d) Teknik Bilgi (Temel Ofis Programları, 10 parmak yazma ve dizgi programı)
Editör Neleri Bilmelidir? e) Dini Bilgi, f) Genel Kültür Bilgisi (Tarih, coğrafya, halk kültürü vb.)
8 Editörlerin Karşılaşabileceği Problemler
a) Siyasi
b) Ekonomik (Yapmak istediklerinin maliyeti, harcanan paranın kar olarak dönüşüm süresi)
c) Hukuki (Ürünlerin telif problemleri / Irkçılık, hakaret vb. davalar)
Üye Ol