Modernitenin İzdüşümleri Yazarlık Atölyesi 
Arş. Gör. Elif Haksever
15  Kasım 2023

 

Modernitenin İzdüşümü Atölyesi ile katılımcının moderniteyi ortaya çıkaran etkenleri ve bunların birbiriyle etkileşimini anlaması, Batı medeniyetinin İslam ile ilişkisinin boyutlarını tanıması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda katılımcı, modern insanın ve toplumun dinamiklerini analiz ederek yaşanan olay ve durumların sebeplerini, moderniteyle ilişkisini anlaması amaçlanmaktadır.

15 günde bir çarşamba günleri saat 18.30 ile 19.30 arasında sekiz oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinden toplam 20 kişi kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları ve yazı üretmeleri beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Arş. Gör. Elif Haksever

İlahiyat lisans eğitiminden sonra hadis alanında yüksek lisans yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde tamamladı. Hadis doktorasına Marmara İlahiyat Fakültesinde devam etmektedir. Aynı zamanda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Hadis alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Alanı dışında, İslam ve Batı üzerine meseleler, oryantalizm ve modernleşme konularıyla ilgilidir.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler

 

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR 
1 İslam ve Batı ilişkilerinde medeniyet nasıl bir yerde durmaktadır? Medeniyet Meselesi, Tahsin Görgün, Endülüs Yayınları
2 İslam ve Batı geçmişte nasıl bir ilişki içindeydi? İslam ve Batı, İbrahim Kalın, İSAM Yayınları
3 Dünya tarihinde İslam’ın konumu nasıldı? Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Marshall G. S. Hodgson, Vadi Yayınları
4 Dönemlendirilmiş bir tarih anlayışı hep var mıydı? Ne zaman başladı? Günümüzdeki tarih dönemlendirmesinin moderniteyle ilişkisi nedir? Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart Mı?, Jacques Le Goff, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
5 Bilim devriminin gerçekleşmesinde hangi süreçler etkili olmuştur? Süreç nasıl işlemiştir? Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri, John Henry, Küre Yayınları
6 İslamiyet, salt teolojik bir yaklaşımdan mı ibarettir? İslam’ın dış dünyayı düzenleme ve değiştirme rolünün unutulup, geleneksel ve folklorik bir zaviyeden ele alınışı nelere sebep olur/olmuştur? İslami Yeniden Doğuşun Meseleleri, Aliya İzzetbegoviç, Ketebe Yayınları

 

Üye Ol