Öncü Âlimlerden Rehber Yaşantılar Yazarlık Atölyesi

  Öncü Âlimlerden Rehber Yaşantılar Yazarlık Atölyesi
Muhlise Arzu Özdirek
17 Mart 2024  

Atölyemizde İslam bilginlerinin hayatları boyunca tercihleri, duruşları, değerleri ve mücadelelerini kritik edip yol serüvenlerine ortak olarak geçmişten geleceğe ufuk derinliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 

15 günde bir pazar günleri saat 20.00 ile 21.30 arasında on dört oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye,  âlimlerin rehberlik arz eden yaşamlarından kendi yaşam köprülerini inşa etmek isteyen lisans ve lisansüstü toplam 30 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Muhlise Arzu Özdirek

1994-1996 Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu ile ön lisansını, 1997-2007 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile lisansını tamamladı. 2015-2017 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanından mezun oldu. Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tezli yüksek lisansına devam etmektedir.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler 

 

HAFTA TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Cüneyd Köksal, Asım Köksal
2 M. Özdamar, Yaman Dede
3 S. Öztoprak, Şark Medreselerinde Bir Ömür
4 Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’ın Üç Şarkısı
5 Halil Gönenç, Hayat ve Hatıratım
6 Ahmet Yüksel Özemre, Gel de Çık İşin İçinden
7 İhsan Şenocak, Ali Haydar Efendi
8 Philip Mattar, Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni
9 Halil Gönenç, Hayat ve Hatıratım
10 Ahmet Davudoğlu, Ölüm Daha Güzeldi
11 Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde
12 Ahmet Efe, Bir Müftü’nün Hatıraları: Alasakal Müftü Mustafa Efe
13 Ekrem Buğra Ekinci, Seyyid Abdülhakim Arvasi
14 Sare Kurucu, Bir Ömürden Sayfalar Ali Ulvi Kurucu’dan Hatıralar
15 Prof. Osman N. Çataklı, Hacı Hasib Efendi ve Hacı Aziz Efendi
16 Ali Osman Koçkuzu, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris
17 İsmail Karaçam, Hatıralar Kur’an Kursundan İlahiyat’a Din Hizmetinde Bir Ömür
18 Gıyaseddin Emre, Medreseden Meclise
19 Ertuğrul Düzdağ, Zağra Müftüsünün Hatıraları
20 Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken (2 cilt)
21 Mahir İz, Yılların İzi
22 A. M. Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası 4 cilt
23 Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-2-3
24 Mehmet Emre, Süleyman Hilmi Tunahan ve Hatıralarım
25 Hayreddin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş (3 Cilt)
26 Mehmed Kırkıncı, Hayatım Hatıralarım
27 Cemal A. Kalyoncu, Nurlu Hayatlar 1-2
28 Ali Kemal Saran, Omuzumda Hemençe: Cumhuriyet Devrinde Bir Medrese Talebesinin Hatıraları
Üye Ol