Şiir Okumaları ile Şahsiyet Eğitimi Yazarlık Atölyesi 

Şiir Okumaları ile Şahsiyet Eğitimi Yazarlık Atölyesi 
Doç.Dr. Sema Noyan
 7 Kasım 2023

Şiir Okumaları ile Şahsiyet Eğitimi Atölyesi ile katılımcılara, şiir, kimlik, medeniyet, kültür, edebîlik ve şahsiyet oluşturma konularında bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Türk şiirinin önde gelen isimleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Atölyemiz şiir okuma ve tahlil ağırlıklı gerçekleşecektir. İsteyen katılımcılar şiirler hakkında araştırma yazısı ya da akademik makale yazabileceklerdir. 

Her hafta salı günleri saat 19.00 ile 21.00 arasında on iki oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye lisans öğrencilerinden toplam 30 kişi kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Doç.Dr. Sema Noyan

1980’de Ankara’da doğdu. İstanbul’da tamamladığı lise eğitiminin ardından 2001 yılında Uludağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında “Bahçe (1908-1909) 1-52. Sayılar, İnceleme, Tahlili Fihrist, Seçilmiş Yazılar” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında “Türk Romanında Mistisizm (1923-1980)” adlı teziyle doktora derecesi adlı. 2001-2013 yılları arasında MEB’in çeşitli ortaöğretim kurumlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2014 yılından itibaren Karabük Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler

 

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR 
1 Şiir ve Medeniyet Şiir ve medeniyet ilişkisi, şiir geleneğimiz hakkında genel bilgi verilecektir.
2 Yusuf Has Hâcib Kutadgu Bilig
3 Ferîdüddin Attâr Mantıku’t-Tayr
4 Yûnus Emre Mustafa Tatçı-Her Genç Bir Yunus

Mustafa Tatçı-Yunus Emre Yorumlar

5 Mevlânâ Mesnevî 
6 Eşrefoğlu Rûmî Eşrefoğlu Rûmî-Müzekki’n- Nüfus
7 Yahya Kemal Beyatlı  Eski Şiirin Rüzgârıyla/Kendi Gök Kubbemiz
8 Behçet Necatigil-
Ziya Osman Sabah
Şiirlerinin toplandığı “Bütün Şiirleri” kitapları
9 Sâmiha Ayverdi Dile Gelen Taş/Hancı/Yusufcuk
10 Necip Fazıl Kısakürek Çile
11 Sezai Karakoç Gün Doğmadan
12 Cahit Zarifoğlu Bütün Şiirleri

 

Üye Ol