Akademik Etik SeminerleriGenç Akademisyenler ekibi olarak sizlerden gelen talepler doğrultusunda Akademik Etik Seminer dizilerini istifadenize sunuyoruz.
Bu seminer serimizde, genç akademisyenlerin akademideki hayatlarında ve çalışmalarında ilke olarak benimseyecekleri etik/ahlaki hususlar üzerinde durulacaktır.

Eğitimler

etik-1-min


Türkiye’de Bilimsel Araştırma Etiğine Dair Güncel Sorunlar ve Bu Konuda Uluslararası Standartları Yakalamak
Konuşmacı:Prof. Dr. Fahri APAYDIN
Tarih: 13 Kasım 2020 – 21.00
► Detaylı bilgi için tıklayınız.

etik-2-min


Bilimsel araştırmada akademik camianın sorumluluğu ve üzerine düşen görevler
Konuşmacı:Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Tarih:18 Kasım 2020 – 21.00
► Detaylı bilgi için tıklayınız.etik-3-min


Mesleki etik/bilimsel etik/yayın etiği kavramları ve etik dışı davranış türleri
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYVAZ REİS
Tarih: 26 Kasım 2020 – 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

7


Örnek Olaylarla Akademik Çalışmalarda Sık Karşılaşılan Etik İhlalleri: Masum mu Kurnaz mı?
Konuşmacı: Prof.Dr. Tülay YILDIRIM
Tarih: 10 Aralık 2020 – 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.
Üye Ol