Proje Eğitimi Webinar Serisi

Akademisyenlerin kariyelerinde projeler önemli bir yer teşkil etmektedir. Projelerin özgün bir fikir ile ortaya çıkmasının yanısıra uygun bir proje formatına dönüştürülüp ilgili kurumlara sunulması da oldukça önem arz etmektedir. Zira nice önemli fikirler projelendirme sürecinde yeterli özen gösterilmediğinden dolayı hayata geçirilememiştir. Projeyi fikir aşamasından yazıya dökme, uygun formata çevirme, gerektiğinde muhataplarına aktarabilme ve destek alabilme, hayata geçirme ve sonuçlarını uygun platformlarda akademik çalışma olarak yayınlayabilme gibi süreçler çoğu zaman bireysel katkılardan ziyade bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda bu proje eğitim serisi ile akademik iş birliğine yatkın ve bir proje fikrini en başından sonuna kadar başarılı bir şekilde yürütebilen, nitelikli ve vizyoner genç akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Değerli akademisyenlerimizin kariyerlerine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu proje eğitim serisinde yerlerini almalarını bekliyoruz.

Eğitimler

Proje Nedir ve Proje Fikrinin Oluşturulması
Konuşmacı:Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir ÖZDEN
Tarih: 10.08.2020 Pazartesi / 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


Proje Bütçesi, Fonlama ve Fonlayıcı Kuruluşlar
Konuşmacı:Dr. Erkan SEÇGİN
Tarih:17.08.2020 Pazartesi / 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


Proje Hazırlama ve Yazma
Konuşmacı: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL
Tarih: 21.08.2020 Cuma / 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


Proje Yönetimi ve Sonlandırma
Konuşmacı:Dr. Yusuf ÇALIK
Tarih: 25.08.2020 Salı / 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


Proje Sonuçlarının Paylaşılması (Makale Yazma)
Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Zahid YILDIZ
Tarih: 31.08.2020 Pazartesi / 21.00
► Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.
Üye Ol