Covid-19 ve Eğitim

Raporun Amacı ve Kapsamı

Dünyanın tamamını ve özellikle ülkemizi derinden etkileyen COVİD-19 salgınını kamu ve özel sektör iş dünyasını etkilediği gibi eğitim dünyasını da büyük oranda etkilemiştir. Türkiye’de eğitim öğretimin henüz ufak bir kısmı dijitalleşmeye uyum sağlamaya başlamışken ortaya çıkan bu salgın dolayısıyla eğitim sistemimiz %100 oranında dijital eğitime geçiş yapmıştır. Bu ani geçişi, bu geçiş dolayısıyla ortaya çıkan öğrenci algısını ve beklentilerini incelemek, özel ve kamu eğitim kurumlarına yönlendirici ve bilgilendirici tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırladığımız çalışmayı sizlerin istifadenize sunuyoruz..

 

Rapor İçeriği

Raporda Neler Var?

▸ Önsöz
▸ Giriş
▸Covid-19 Öncesi
▸Covid-19 Süreci
▸Covid-19 Sonrası Beklenti
▸Katılımcıların YÖK/Üniversitelere tavsiyeleri
▸Tavsiyeler
▸Sonuç

TAVSİYELER

Öneriler

✓ Empati, Öngörü ve Paydaşlık
✓ Canlı ve İnteraktif Dersler
✓ Dijital Eğitimde Yeni Yöntemler
✓ Etkili YÖK ve Üniversite Uyumu
✓ Yerli ve Milli Uzaktan Eğitim Platformu
✓ Sınavlarda Esneklik ve Yeni Yöntemler
✓ Planlı ve Sürdürülebilir Dijitalleşme
✓ Dijital Akademisyen Eğitimi
✓ Dijital Genç Akademisyen Eğitimi

Belirtilen başlıkların detaylı açıklamasını raporda bulabilirsiniz.

ANKET İSTATİSTİKLERİ

Katılımcı Profili

467

Ön Lisans

2706

Lisans

266

Yüksek Lisans

107

Doktora

Genç Akademisyenler Dağılımı

 
118

Fen Bilimleri

75

Sağlık Bilimleri

180

Sosyal Bilimler

Toplam

 
3576

Katılımcı

2130

Kadın

1446

Erkek

Üye Ol