Çevre Farkındalığı Yazarlık Atölyesi 
Dr. Halil İbrahim Uzun
8 Kasım 2023

 

Çevre Farkındalığı Atölyesi’nde tabiat ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, çevre konusunda bilinçlenmek ve çevre tahribatına karşı duyarlılığın arttırılması amaçlanmaktadır. Katılımcıların, tabii yaşamın korunması, imar, şehir, çevre ile uyumlu yaşam gibi konularda derinlemesine bilgi edinip çevresel sorunlara yönelik kritik ve analitik bir bakış açısı geliştirmesi hedeflenmektedir. 

15 günde bir çarşamba günleri saat 20.00 ile 21.30 arasında on dört oturum şeklinde gerçekleşecek atölyeye lisans ve lisansüstü öğrencilerinden toplam 20 kişi kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Dr. Halil İbrahim Uzun

Halil İbrahim Uzun, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. İkinci doktora çalışmalarına Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalında devam etmektedir. 2009 ile 2012 yılları arasında ÇEKÜD’de genel koordinatör ve Çevre Vakfı’nın genel sekreteri olarak çalışmıştır. 2009-2018 yılları arasında Akra FM’de ‘Yeşil Kuşak’ ve ‘Çevre Bilinci’ programlarını, 2014-2018 yılları arasında Erkam Radyo’da “İslam Şehri” programlarını hazırlayarak sunmuş; 2014-2019 yılları arasında TRT ve Diyanet televizyonlarında “Kitap Okuyorum” programının moderatörlüğünü yapmıştır. Çeşitli ortaöğretim kurumları ve üniversitelerde edebiyat, kritik analitik düşünme gibi atölyeler yürütmüştür. Hâlen Muş Alparslan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler

 

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR 
1 İnsan ve tabiat arasındaki ilişki İnsan ve Tabiat, Seyyid Hüseyin Nasr
2 “İyilik” ve “saadet” nedir? Nikomakhos’a Etik, Aristoteles
3 Medeniyet Kültür Değişmeleri ve Batılılaşma Meselesi, Yılmaz Özakpınar
4 Erdemli bir toplumu ayakta tutan dînî/siyasi umdeler  El-Medinetü’l-Fazıla, Farabi
5 Tüketim kültürü Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard
6 İslam’ın çevreye bakışı İslam’da Çevre Bilinci, Yusuf El Kardavi
7 Turgut Cansever’in imar düşüncesi İdrak ve İnşa, Halil İbrahim Düzenli

 

Üye Ol