FİLİSTİN ÇALIŞMALARI TAHLİL ATÖLYESİ

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

27 Mart 2024         

Filistin bütün ağırlığıyla, derinliğiyle, tarihiyle, güncelliğiyle, inancıyla, imanıyla, rahmetiyle, zulmetiyle dünyadaki gündemini korumaktadır. Dünya durdukça da bu güncellik daha da artacaktır. Zira Müslümanların hafsalasından başka coğrafyaya sulhu selameti getirmek isteyen yok. Yağmacılık ve ilkellik günümüz dünyasında da en üst seviyede varlığını sürdürmektedir. Artık selameti getirebilecek tecrübe ve inanca sahip olanların sesine kulak verilmediği gibi varlığına bile tahammül edilmeyen bir zaman dilimine ulaştık. Atölyenin amacı, Mescid-i Aksa üzerinden dünyayı tanımaya ve anlamaya çalışmaktır.

Her hafta çarşamba günleri saat 21.00 ile 22.00 arasında on bir oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye; konuya ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencilerinden toplam 25 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcıların eser tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları ve bu bağlamda en az bir tahlil yazısı yazması zorunludur.

 

Kayıt formu için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

1967’de Tokat/Niksar’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988’de mezun oldu. Marmara İlahiyat Fakültesinde “Merâtibü’l-Vücûd Hakkında Üç Risâle” isimli teziyle yüksek lisansını, “XIX. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf” isimli teziyle 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent oldu ve 2009-2014 yılları arasında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde çalıştı. 2010 yılında Suriye’de, 2011 yılında Bosna’da bulundu. 2014’te profesör oldu. 2011-2018 yılları arasında Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi ve dekan olarak çalıştı. Hâlen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde çalışmaktadır. 

 Aynı zamanda Apjir-Academic Platform Islamic Research dergisinin editörlüğünü yürütmektedir. Merkezi Ürdün’de bulunan Arap Düşünce Akademisi üyesidir. 19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Şeyh Sa’deddin Cebavi ve Sa’dilik, Tarikatlarda Evrad Literatürü gibi kitapları yanında çok sayıda kitap, makale ve çevirisi bulunmaktadır. Çalışmalarını tasavvuf tarihi, tasavvuf düşüncesi, Türk modernleşmesi, Türk toplum yapısı, koruyucu sosyal hizmet, manevi bakım hizmetleri, postmodernizm ve din alanlarında yürütmektedir. 

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

1 Tarihte Filistin M. Lutfullah Karaman, “Filistin”, DİA Madde (Başlangıç yazısı, herkese zorunlu)

Abit Yaşaroğlu, Yahudilik ve Siyonizm Tarihi, Pınar Yayınları.

Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, Yapı Kredi Yayınları.

2 Filistin ve Savaşlar Yusuf El-Karadâvî, Filistin Hakkında Fetvalar, Nida Yayıncılık.

Zvi Elpeleg, Filistin ulusal Hareketinin Kurucusu Hacı Emin El Hüseyni, İletişim Yayınları.

Dominique Lapierre, Lapierre Collins, Kudüs… Ey Kudüs, Kronik Yayınları.

3 Filistin ve Savaşlar Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve İsrail Savaşları, Kronik Yayınları.

Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, Timaş Yayınları.

4 20. Yüzyıl  Savaşları Mehmet Akif Ersoy, Tünel & Gazze’de Yaşamak, Kapı Yayınları.

Avi Shlaim, Filistin’i Bölüşmek, Küre Yayınları.

5 Filistin Edebiyatı ve Şiir Nuri Pakdil, Anneler ve Kudüs, Edebiyat Dergisi Yayınları.

Adem Turan, Benim Adım Kudüs, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Yayınları.

6 Romanlar Abdullah Galib Bergusi, Yoldaki Mühendis, Ekin Yayınları.

Yasmina Khadra, Saldırı, Destek Yayınları.

7 Film Tahlilleri 1.Büyük Gelen Palto (2013)

2. Filistin’e Veda (1995)

3. 3000 Gece (2015)

4. 200 Metre (2020)

8 Film Tahlilleri 5. Cumartesi Avcısı (2009)

6. The Idol (2015)

7. Our Boys (2019)

8. Filistinli Zehra’nın Gözleri (2004)

9 Film Tahlilleri 9. Ömer/Omar (2013)

10. Taşların Neşidesi (1991) Nachid El-hajar / Le Cantique Des Pierres / Canticle Of The Stones. 

12. Muna (2015)

13. Mute (2010)

10 Film Tahlilleri 14. Hayfa/Haifa (1996)

15. Zaytun: The Jenin Olive Harvest Project (2010) 

16. In Security (2010) 

17. Lesh Sabreen? (2009)

İleri Okuma Leyla Saime Gürkan, Yahudilik, İSAM Yayınları.

Üye Ol