Paylaş:
Ocak 23, 2023

Sûfî Perspektiften Mânevî Davranış Gelişimi | Sûfî Psikolojisi Yazıları I- II

Cemile Aygül Sağır [1] İnsan tutum ve davranışları üzerine çalışmalar yapan tasavvufun amacı, ruhun mânevî kabiliyetlerinin insan benine yerleşmesini ve mânevî kişilik ve benlik gelişimini sağlamaktır. […]
Ocak 21, 2023

Öze Yolculuk | Mantık Al-Tayr

Sümeyye Nur Çakar [1] Tahlilini yapmış olduğumuz eser, Feridüddin Attar ya da tam adıyla Ebû Hâmid Feridüddin Muhammed b. Ebî Bekr İbrahim tarafından yazılmıştır. Müellif, 12. […]
Ocak 21, 2023

21. Yüzyılda Tasavvuf Eğitimi | Tasavvuf Eğitimi: Hafıza Teknikleriyle Tasavvuf Kavramları

Ayşenur Algül [1]  “İnsan anlamlandırdığı bir değerler sistemini ve kavramlar örgüsünü yaşayabilir.” [2] Tasavvuf, İslamın ilk dönemlerinde Kur’an ve sünnet temelli bir ilim olarak teşekkül etmiştir. […]
Üye Ol