Paylaş:
Ocak 21, 2023

Emperyalizm ve Hümanizm Kıskacında Oryantalizm’e Bir Bakış | Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları

Esranur Tellioğlu [1] Giriş “…Şarklıyı yaratan ve bir bakıma –insan olarak- silip yok eden bilgiiktidar bağıntıları, benim için sırf akademik bir sorun değil. Yine de önemi […]
Ocak 21, 2023

Seçim mi, Kader mi? | Yersiz Yurtsuz

Nur Yağmur Deveci [1] Yersiz yurtsuzluk ya da öteki olmak bir seçim midir kader midir? Parmakla gösterilen diğeri olmamıza; çocukluk ve gençlik çağlarında yaşadıklarımız, ailemiz ya […]
Ocak 21, 2023

‘’Yersiz Yurtsuz” Geçen Bir Ömür | Yersiz Yurtsuz

Aleyna Dinç [1] Edward William Said otobiyografik eser niteliğindeki Yersiz Yurtsuz kitabında, birbiriyle çatışan kültürlerin arasında kalmış bir hayat öyküsünün, şehirden şehre savrulup dururken, bir yere […]
Üye Ol