Ahvâli’l Kulûb Risaleleri Tahlili Yazarlık Atölyesi

Ekim 22, 2023

Diriliş Abidesi | Yitik Cennet

Hanife Alağaş [1] Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Çocukluğu Ergani, Maden ve Piranda’da geçmiştir. Ergani’de ilkokul, Maraş’ta ortaokul, Gaziantep’te liseyi bitirmiştir. Karakoç, Ankara […]
Ekim 22, 2023

Peygamberler Rehberliğinde Yitik Cennet Arayışı | Yitik Cennet

Dilara Nur Kaplan[1] Sezai Karakoç’a Dair Sezai Karakoç çağımızın mütefekkiri, şairi, yazarı, ozanı ve Türk Siyasetçisidir. Diyarbakır Ergani’de 1933 yılında doğmuştur. Liseyi Gaziantep’te parasız yatılı olarak […]
Ekim 22, 2023

Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi

Melahat Ayşenur Şeker[1] Prof. Dr. Mehmet Şeker, 1947 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Ardından ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen Prof. Dr. Şeker, 1966 yılında İzmir İmam-Hatip Okulu’ndan ve […]
Ekim 22, 2023

Sadreddin Konevî’nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı

                                                                                                       Büşra AKKAYA[1] Sadreddin Konevî XIII.  yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış büyük bir mutasavvıftır. Konevî’nin tasavvufi düşüncesi yeni bir tasavvuf anlayışının oluşmasında etkili olmuş, kendinden sonraki sufileri de […]
Ekim 22, 2023

Buhara’nın Hamisi: Alâeddin Attar Hz.

                                                                                                                             Gökçe KILIÇ[1]  Tam adı Alâeddin bin Muhammed bin Muhammed olan Alâeddin Attar, Harezmî’den Buhara’ya göç eden bir tüccarın oğludur. Nesebinin, Yesevî şeyhi Seyyid Ata vâsıtasıyla Peygamber Efendimize ulaştığı […]
Paylaş:
Ocak 26, 2023

Maneviyat Dengesini Koruma Meselesi | Kalp, Nefs ve Ruh

Sümeyye M. Doğan [1] Tasavvuf denilince akla genellikle Mevlâna ile ilgili olduğu ya da herkesin anlamasının ve aktarmasının kolay olmadığı genel bir anlayış gelir. Ama Robert […]
Ocak 26, 2023

İbn Arabî Felsefesinde Allah-Alem İlişkisi ve Bazı Sırlar | Kalbin Hakimliği

Teslime Gülsen Nurdoğan [1] İbn Arabî ve Sûfizm İbn Arabi’nin Sûfizm tarihi için önemi İslam ve Sûfizmin iki tarihsel evresi arasında bir köprü olması ile Batı […]
Ocak 25, 2023

İyiliğin ve Kötülüğün Test Merkezi | Kalbin Kitabı

Sümeyye M. Doğan [1] İnsan kalbi hakkında ciltlerce yazabileceğini söyleyen İngiliz  romancısı Louisa Young’a göre kalp etrafımızı saran olay ve olguların ta kendisidir. Bu sebeple Kalbin […]
Ocak 25, 2023

Makamlar ve Haller | Kalp Amelleri

Müfide Uzun [1] İbn Teymiyye 10 Rebîülevvel 661’de (22 Ocak 1263) Harran’da doğmuştur. Şeyhu’l-İslam Takıyyu’d-Din lakabı ile anılmıştır, künyesi Ebu’l-Abbas’dır. Ailesi olan Teymiyye Hanedanı, Harran’da köklü […]
Ocak 23, 2023

Şâzelî Dergahında Bir Arif | Gelin Tacı

Teslime Gülsen Nurdoğan [1] İbn Ataullah el-İskenderî İskenderiye’de doğdu. Dedesi Abdülkerîm İskenderiye’de tanınmış bir Mâlikî fakihiydi ve tasavvuf karşıtıydı. El-İskenderî, Şâzeliyye tarikatının Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî ve halifesi […]
Ocak 23, 2023

Algısal Rota Düzeltici | Kalbin Simyası

Sümeyye M. Doğan [1] Mark Hanson (1960), 17 yaşında geçirdiği ciddi bir trafik kazasının ardından bir müddet komada kaldı ve fizik tedavisi tamamlandıktan sonra inzivaya çekildi. […]
Ocak 21, 2023

Ayırt Edici Zekalar | Kalp Gözü

Sümeyye M. Doğan [1] Yazar Frithjof Schuon’un, akademik dünyayla resmi bağı olmamasına rağmen yazıları dünya çapında çeşitli bilimsel ve felsefi yayınlarda yayınlanmıştır. Avrupa ve Amerika’daki karşılaştırmalı […]
Ocak 21, 2023

Aşk ve Âşıklara Dair | Lemeât

Ayşe Çeliktaş [1] Âşık, arif ve şair Fahreddin-i Irakî, XIII. yüzyıl Anadolu coğrafyasında kaleme alınmış Lemeât eseriyle tanınmış bir mutasavvıf şairdir. Hemedan’nın Kumcan köyünde 610 (1213) […]
Ocak 21, 2023

Kalpten Başka Yön Var Mı? | Kalpten Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet

Büşra Nurdoğan [1] Prof. Dr. Erol Göka 1959 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. […]
Üye Ol