Ahvâli’l Kulûb Risaleleri Tahlili Yazarlık Atölyesi

Mayıs 2, 2024

Medeniyete Dair | İslam-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi

Tuğba Uyar[1] İlahiyat profesörü, araştırmacı yazar Tahsin Görgün, 1961 yılında Sivas’ta doğmuştur. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve […]
Mayıs 2, 2024

Medeniyet ’in İslam ve Batıdaki Tezahürü | İslam-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi

Muhlise Erva ÜNAL[1] İlahiyat profesörü, araştırmacı yazar Tahsin Görgün 1961 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Sivas’ta İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim hayatına […]
Mayıs 2, 2024

İletişimin Anahtarı | Etkili İletişim

  Fatma Çepiç [1] Alan Barker, iletişim becerileri, bilişsel beceriler ve yaratıcılık konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir eğitmen ve koçtur. Eğitim ve koçluk danışmanlığı şirketi Kairos Training […]
Mart 15, 2024

Medeniyet Hakkında | İslam-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi

Suna Albayrak[1] 1961 yılında Sivas’ta doğan Tahsin Görgün, Sivas İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1984 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1985’te Türkiye Diyanet Vakfı’nın […]
Şubat 27, 2024

İyi ve Kötünün Mücadelesi | Haset ve Şükran

Nebile Demirhan [1] Melanie Klein 30 Mart 1882’de Viyana’da dünyaya gelmiştir.  Freud’dan sonra psikanaliz tarihinde etkili olan kuramcılardan biridir. Kendinden önceki psikanalistler çocuk gelişimi teorileri için […]
Paylaş:
Ocak 26, 2023

Maneviyat Dengesini Koruma Meselesi | Kalp, Nefs ve Ruh

Sümeyye M. Doğan [1] Tasavvuf denilince akla genellikle Mevlâna ile ilgili olduğu ya da herkesin anlamasının ve aktarmasının kolay olmadığı genel bir anlayış gelir. Ama Robert […]
Ocak 26, 2023

İbn Arabî Felsefesinde Allah-Alem İlişkisi ve Bazı Sırlar | Kalbin Hakimliği

Teslime Gülsen Nurdoğan [1] İbn Arabî ve Sûfizm İbn Arabi’nin Sûfizm tarihi için önemi İslam ve Sûfizmin iki tarihsel evresi arasında bir köprü olması ile Batı […]
Ocak 25, 2023

İyiliğin ve Kötülüğün Test Merkezi | Kalbin Kitabı

Sümeyye M. Doğan [1] İnsan kalbi hakkında ciltlerce yazabileceğini söyleyen İngiliz  romancısı Louisa Young’a göre kalp etrafımızı saran olay ve olguların ta kendisidir. Bu sebeple Kalbin […]
Ocak 25, 2023

Makamlar ve Haller | Kalp Amelleri

Müfide Uzun [1] İbn Teymiyye 10 Rebîülevvel 661’de (22 Ocak 1263) Harran’da doğmuştur. Şeyhu’l-İslam Takıyyu’d-Din lakabı ile anılmıştır, künyesi Ebu’l-Abbas’dır. Ailesi olan Teymiyye Hanedanı, Harran’da köklü […]
Ocak 23, 2023

Şâzelî Dergahında Bir Arif | Gelin Tacı

Teslime Gülsen Nurdoğan [1] İbn Ataullah el-İskenderî İskenderiye’de doğdu. Dedesi Abdülkerîm İskenderiye’de tanınmış bir Mâlikî fakihiydi ve tasavvuf karşıtıydı. El-İskenderî, Şâzeliyye tarikatının Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî ve halifesi […]
Ocak 23, 2023

Algısal Rota Düzeltici | Kalbin Simyası

Sümeyye M. Doğan [1] Mark Hanson (1960), 17 yaşında geçirdiği ciddi bir trafik kazasının ardından bir müddet komada kaldı ve fizik tedavisi tamamlandıktan sonra inzivaya çekildi. […]
Ocak 21, 2023

Ayırt Edici Zekalar | Kalp Gözü

Sümeyye M. Doğan [1] Yazar Frithjof Schuon’un, akademik dünyayla resmi bağı olmamasına rağmen yazıları dünya çapında çeşitli bilimsel ve felsefi yayınlarda yayınlanmıştır. Avrupa ve Amerika’daki karşılaştırmalı […]
Ocak 21, 2023

Aşk ve Âşıklara Dair | Lemeât

Ayşe Çeliktaş [1] Âşık, arif ve şair Fahreddin-i Irakî, XIII. yüzyıl Anadolu coğrafyasında kaleme alınmış Lemeât eseriyle tanınmış bir mutasavvıf şairdir. Hemedan’nın Kumcan köyünde 610 (1213) […]
Ocak 21, 2023

Kalpten Başka Yön Var Mı? | Kalpten Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet

Büşra Nurdoğan [1] Prof. Dr. Erol Göka 1959 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. […]
Üye Ol