Eylül 13, 2023

Son Hurafe Deizm

Tuğba Nur Ökten[1] İlâhiyat profesörü olan Adnan Bülent Baloğlu 16 Nisan 1962, Ankara doğumludur. Eğitim hayatını Ankara Seyranbağları İlkokulu, Ankara 50. Yıl Ortaokulu, Ankara Merkez İmam-Hatip […]
Eylül 13, 2023

İlim Evinin Muhacir İlim Talebesi | Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 1

                         Sümeyra EROL[1] Kitabın yazarı Mehmed Ertuğrul DÜZDAĞ, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup beş yıl öğretmenlik mesleğini icra […]
Eylül 13, 2023

Allah Rızkı İsteyene İlmi de İstediğine Verir | Üsküdar’ın Üç Sırlısı

Fatma Çepiç [1] Ahmed Yüksel Özemre ilk Türk atom mühendisi ve yazardır. İstanbul Üsküdar doğumlu yazar, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik dalını lisans derecesinde bitirmiştir. Saclay, […]
Eylül 13, 2023

Gönül Terennümleri Bir Kitabın Kırk Yılı | Bir Kitabın Kırk Yılı: Tekkeler ve Zaviyeler

  Sema Dülgar [1] İnsanlar gibi kitapların da birer hikayesi ve iklimi vardır. Bir Kitabın Kırk Yılı’nın hikayesi Mustafa Kara’nın Bursa’da bulunan öğrencilerinin ilk eseri olan Tekke […]
Eylül 8, 2023

Ümitburnu Seyahatnamesi | Yüz Yıl Önce Güney Afrika

Hafize Daştan [1] Arapça “gezmek, gezi” anlamındaki seyahat ile (aslı siyahat) Farsça name (risale, mektup) kelimelerinden oluşan seyahat-name “gezi mektubu, gezi eseri” manasına gelir. Buna Fars […]
Paylaş:
Şubat 25, 2023

Osmanlı Düşüncesi’nin İlmî Yönü | Osmanlı Düşüncesi

Özlem Yelmer [1] “İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Ya nice okumaktır” Yunus Emre Tahsin Görgün, İlahiyat alanında Profesör unvanına sahip bir akademisyen […]
Ocak 27, 2023

Geçmişten Günümüze Ortadoğu’yu Anlamak | Modern Ortadoğu Tarihi

Merve Can [1] Giriş William L. Cleveland, uzun yıllar Ortadoğu tarihi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda uzmanlaşmış Amerikalı bir akademisyendir. Onun en önemli çalışması, 2008 […]
Ocak 27, 2023

Başlangıcından Bugüne Şarkiyatçılık | Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışı

Özlem Yelmer [1] Karşılaştırmalı edebiyat profesörü ve teorisyen olan Edward Said, Ortadoğulu bir Amerikan vatandaşıdır. 1978 yılında yayımlanan “Şarkiyatçılık” adlı eserini inceleyeceğimiz yazar, kendini bu çalışmaya […]
Ocak 27, 2023

İnsanlık Tarihini Ortaya Koyan Bir Kavram; Oryantalizm | Oryantalizmin Kısa Tarihi

İkbal Sena Salihoğlu [1] Giriş “Yapılması gereken ötekini ticari ilişkiler ağı içinde çıkarlara uygun bir şekilde örgütlemektir.” diyen Volney bu sözü ile “ötekini sömürmeyi sürekli hâle […]
Ocak 27, 2023

Siyasetin Gölgesinde Ortadoğu | Hangi Ortadoğu?

Nevra Özdemir [1] Giriş Bilginin objektifliği, ilim dünyasında daima tartışılan bir konudur. Akademik bir çalışma yaparken bir araştırmacının ne kadar tarafsız davrandığı bir dereceye kadar gözlemlenebilir. […]
Ocak 27, 2023

Entelektüel Bir Derleme | Avrupa Şark’ı Bilmez, Eleştirel Bir Söylem

Semanur Karagözoğlu [1] Giriş Prof. Dr. Zeynep Çelik, New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nün Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Kültürler arası ilişkilere yoğunlaşan çok sayıda makalesi vardır. […]
Ocak 26, 2023

Batılı Bir Mutasavvıf René Guénon | Çağ ve Hakîkat René Guénon’dan Seçme Makaleler ve Yorumlar

Hayriye Bağ [1] Konya’da doğan, ilk, orta ve lise tahsilini Konya’da yapan Mustafa Tahralı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra doktorasını yapmak için Paris’e […]
Ocak 23, 2023

Medeniyet Kavramının Zincirlerini Kırmak | Barbar Modern Medeni: Medeniyet Üzerine Notlar

Nevra Özdemir [1] Giriş Medeniyet, bir toplumun, varlık, bilgi, sanat, adalet, şehircilik gibi birçok alandaki tasavvurlarını ve bu tasavvurların kurumsal tezahürlerini bünyesinde barındıran şemsiye bir kavramdır. […]
Ocak 23, 2023

Akılları Kalbeylemek | Perde ve Mânâ, Akıl Üzerine Bir Tahlil

Hayriye Bağ [1] “Perde ve Mânâ” (2020) kitabının yazarı İbrahim Kalın, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi’nde yüksek lisansını, George Washington Üniversitesi’nde […]
Üye Ol